Opatření ze dne 30.12.1994, kterým se mění a doplňuje opatření č. 3/1994, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávej z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkách

22.2.1995 | Sbírka:  OP05/95 | Částka:  5/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.