Vyhláška ze dne 14.1.1996, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč

26.1.1996 | Sbírka:  17/1996 Sb. | Částka:  5/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 66/1994 Sb.
Pasivní derogace: 173/2008 Sb.
17/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 14. ledna 1996,
kterou se mění vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
Čl.I
Vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč, se mění takto:
V § 2 odst. 3 se v první větě za slovy "74 mm" vkládají tato slova: ", u bankovek vydaných do oběhu po 1. únoru 1996 ve vzdálenosti 50 mm".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1996.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.