Vyhláška ze dne 14.11.1997, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně

2.12.1997 | Sbírka:  290/1997 Sb. | Částka:  97/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 108/1993 Sb.
290/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 14. listopadu 1997,
kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
Čl.I
Vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se za větu třetí vkládají tyto věty:
"Jeden z vrcholů sedmiúhelníku je na obou stranách dvacetihaléře umístěn uprostřed horního okraje mince. U dvacetihaléřů vydávaných od 1. ledna 1998 je na rubové straně umístěn jeden z vrcholů sedmiúhelníku uprostřed spodního okraje mince.".
2. V § 3 odst. 2 se za větu druhou vkládá tato věta:
"U dvacetihaléřů vydávaných od 1. ledna 1998 je horní část číslice "2" zkrácena a přechod ke spodní části číslice je zkosen.".
3. Vyobrazení dvacetihaléře se doplňuje o vyobrazení rubové strany dvacetihaléře vydávaného od 1. ledna 1998.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince 1997.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.