Opatření ze dne 1.6.2000, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí č.j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě, ve znění opatření č.j. 114/14 676/1998, č.j. 114/52 030/1998, č.j. 111/60 840/1998 a č.j. 114/6 188/2000

30.6.2000 | Sbírka:  114/43 343/2000 | Částka:  6/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 111/74 200/1997
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
114/43 343/2000
OPATŘENÍ,
kterým se doplňuje opatření MF č.j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě ve znění opatření č.j. 114/14 676/1998, č.j. 114/52 030/1998 č.j. 111/60 840/1998 a č.j. 114/6 188/2000
Referent: Ing. Tláskalová,
tel. 5704 3191
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:
Čl.1
Opatření Ministerstva financí č.j. 111/74 200/1997, o rozpočtové skladbě, ve znění opatření č.j. 114/14 676/1998, č.j. 114/52 030/1998, č.j. 111/60 840/1998 a č.j. 114/6 188/2000 se v příloze č. 1 doplňuje o novou kapitolu státního rozpočtu takto:
"343 Úřad pro ochranu osobních údajů".
Čl.2
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. června 2000.
Místopředseda vlády a ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. v. r.