Pokyn ze dne 15.1.2003 stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

15.1.2003 | Sbírka:  D-250 | Částka:  1/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
D-250
POKYN
Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
Poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurs stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen"zákon o daních z příjmů"). Jednotný kurs použije poplatník vždy i pro případy podle § 38f zákona o daních z příjmů tj. při přepočtu měny při vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí.
Pro přepočet měn neuváděných v kursovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou.
Případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku. Aktuální seznamy znalců vedou krajské soudy respektive v Praze městský soud, v jejichž obvodu má znalec trvalé bydliště podle § 7 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.
Stanovený jednotný kurs měn uváděných v kursovním lístku ČNB:
+----------------+------------+------------+------------------+
|země      | množství  | kód    | jednotný kurs  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|Austrálie    |   1   | AUD    |     17,69  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|Dánsko     |   1   | DKK    |     4,14  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|EMU       |   1   | EUR    |     30,75  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|Japonsko    |  100   | JPY    |     26,05  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|Kanada     |   1   | CAD    |     20,71  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|Maďarsko    |  100   | HUF    |     12,68  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|Norsko     |   1   | NOK    |     4,11  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|Nový Zéland   |   1   | NZD    |     15,12  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|Polsko     |   1   | PLN    |     7,96  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|Slovensko    |  100   | SKK    |     72,29  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|Slovinsko    |  100   | SIT    |     13,57  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|Švédsko     |   1   | SEK    |     3,4   |
+----------------+------------+------------+------------------+
|Švýcarsko    |   1   | CHF    |     20,98  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|USA       |   1   | USD    |     32,48  |
+----------------+------------+------------+------------------+
|Velká Británie |   1   | GBP    |     48,87  |
+----------------+------------+------------+------------------+
Ústřední ředitel sekce 051
Ing. Bc. Robert Szurman v.r.