Sdělení ze dne 10.1.2005 o opravě tiskové chyby ve vyhlášce 656/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

10.1.2005 | Sbírka:  RS01/2005 | Částka:  3/2005ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 656/2004 Sb.
RS01/2005
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 656/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
V názvu vyhlášky mají místo slov "ze dne 3. prosince 2004" správně být slova "ze dne 17. prosince 2004".