Vyhláška ze dne 10.7.1934 o nástupních termínech v roce 1934 (III)

20.7.1934 | Sbírka:  150/1934 Sb. | Částka:  58/1934ASPI

Vztahy

Nadřazené: 30/1934 Sb.
Aktivní derogace: 150/1934 Sb.
Pasivní derogace: 150/1934 Sb.
150/1934 Sb.
Vyhláška
ministerstva národní obrany
ze dne 10. července 1934
o nástupních termínech v roce 1934 (III).
Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb. z. a n., jako hlavní termín pro nastoupení do presenční služby v roce 1934 pro všechny brance, jichž se netýká vyhláška ministerstva národní obrany ze dne 19. března 1934, č. 55 Sb. z. a n., ani vyhláška téhož ministerstva ze dne 14. června 1934, č. 110 Sb. z. a n., den 1. října 1934 a pro příslušníky ženijního vojska den 1. září 1934.
Bradáč v. r.