Sdělení ze dne 12.3.2007 k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

12.3.2007 | Sbírka:  15/112 988/2006-151 | Částka:  3/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
Aktivní derogace: 15/119 152/2005-151, 54/63 518/2004-541
Pasivní derogace: MF-69513/2013/15
15/112 988/2006-151
Sdělení
k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Referent: Ing. Petr Zdeněk,
tel.: 257 044 056
Ministerstvo financí uveřejňuje podle § 19 odst. 3 písm. a) zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, seznamy právních forem společností uvedených v příloze směrnice Rady 90/434/EHS, ve znění směrnice Rady 2005/19/ES a směrnice Rady 2006/98/ES, v příloze směrnice Rady 90/435/EHS, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES a v příloze směrnice Rady 2003/49/ES, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES a seznamy daní uvedených v těchto směrnicích, tj. včetně právních forem společností a včetně daní, které se vztahují k rozšíření Evropské unie o Bulharsko a Rumunsko.
Toto sdělení nahrazuje s účinností od 1.1.2007 Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č.j. 54/63518/2004-541, které bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 6/2004, ve znění Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č.j. 15/119 152/2005-151 publikovaném ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005.
I. Seznam právních forem společností uvedených v příloze směrnice Rady 90/434/EHS, ve znění směrnice Rady 2005/19/ES a směrnice Rady 2006/98/ES:
      


     
---------------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: Text obsahoval větší množství znaků, které ASPI nepodporuje, 
  proto byl zařazen formou obrázku.
II. Seznam právních forem společností uvedených v příloze směrnice 90/435/EHS, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES
      


     
---------------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: Text obsahoval větší množství znaků, které ASPI nepodporuje, 
  proto byl zařazen formou obrázku.
III. Seznam právních forem společností uvedených v příloze směrnice Rady č. 2003/49/ES, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES
      


     
---------------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: Text obsahoval větší množství znaků, které ASPI nepodporuje, 
  proto byl zařazen formou obrázku.
IV. Seznam daní uvedených v článku 3 písm. c) směrnice Rady 90/434/EHS, ve znění směrnice Rady 2005/19/ES a směrnice Rady 2006/98/ES
      


     
---------------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: Text obsahoval větší množství znaků, které ASPI nepodporuje, 
  proto byl zařazen formou obrázku.
V. Seznam daní uvedených v článku 2 odst. 1 písm. c) směrnice 90/435/EHS, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES
      


     
---------------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: Text obsahoval větší množství znaků, které ASPI nepodporuje, 
  proto byl zařazen formou obrázku.
VI. Seznam daní uvedených v článku 3 písm. a) směrnice Rady 2003/49/ES, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES
      


     
---------------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: Text obsahoval větší množství znaků, které ASPI nepodporuje, 
  proto byl zařazen formou obrázku.
Ing. Stanislav Špringl, v. r.
Ředitel odboru 15