Opatření ze dne 30.9.2008 obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/09.2008 pro kmitočtové pásmo 1700-1900 MHz

3.10.2008 | Sbírka:  50/2008 (TV) | Částka:  15/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 81/2009 (TV)