Judikatura Evropského soudního dvora

Judikatura Evropského soudního dvora

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Jediné periodikum, které systematicky a pravidelně publikuje rozhodnutí Evropského soudního dvora v českém jazyce. Nově jako čtvrtletník o 160 stranách. Toto řešení kombinuje výhody časopisu a knihy. Nová struktura a rozšíření rozsahu od r. 2013 beze změny ceny: Každé číslo obsahuje

Dvě zvolená témata
Celý text předpisu EU
Vysvětlující komentář
Vybranou nejdůležitější judikaturu
Rubriku „Rozsudky, o kterých se hovoří..."

Z připravovaných témat: volný pohyb osob a sociální politika, boj proti diskriminaci, ochrana životního prostředí, vnitřní trh EU a sbližování právních předpisů členských států, prostor svobody, bezpečnosti a práva včetně předpisů procesních Časopis připravuje redakční rada v čele s JUDr. Jaroslavem Burešem, náměstkem místopředsedy vlády a předsedy legislativní rady vlády. Dalšími členy redakční rady jsou Mgr. Ing. Dušan Uher, ředitel odboru kompatibility s právem EU při Vládě ČR, a pracovnice tohoto odboru Mgr. Martina Kolbabová a Mgr. Markéta Štěrbová.