Kompetence řídících pracovníků ve školství

Kompetence řídících pracovníků ve školství

Autor: Jindřich Kitzberger, Václav Trojan, Irena Lhotková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Tato kniha je výsledkem práce týmu autorů, kteří se snažili pojmout problematiku kompetence pracovníků ve školství jak z pohledu teorie, tak na základě praktických zkušeností.
Autoři počítají s využitím samotnými řídícími pracovníky, zřizovateli a hodnotiteli škol, studenty pedagogických oborů i ostatními zájemci.
V knize naleznete kapitolu uvádějící čtenáře do celé problematiky, dále teoretické vymezení termínu kompetence, jeho uchopení z hlediska práva a následně popsanou využitelnost kompetenčních modelů ředitelů škol a středního managementu v praxi.