MERITUM Katastr nemovitostí, 2. aktualizované vydání

MERITUM Katastr nemovitostí, 2. aktualizované vydání

Autor: Pavlína Trajerová, Václav Trajer


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 3. 20102. vydání průvodce katastrem nemovitostí
Publikace podrobně rozebírá jednotlivá řízení probíhající před katastrálním úřadem, a to jak z hlediska procesního, tak i z hlediska hmotněprávního. Jedná se nejen o řízení o návrhu na vklad, proces zápisu záznamem a proces zápisu poznámky do katastru nemovitostí, ale také o řízení o opravě chyby v katastrálním operátu. Velký důraz výklad klade zejména na vkladové řízení. Publikace se také věnuje problematice poskytování informací z katastru nemovitostí. Užitečnou pomůckou je rozsáhlý popis listu vlastnictví jako nejběžnějšího výstupu z katastru nemovitostí.
Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o judikaturu vztahující se k dotčené problematice. U konkrétních procesních institutů jsou uvedeny názorné ukázky, které napomohou snadnější aplikaci právních předpisů v praxi. Jako příloha je k textu připojen i seznam všech katastrálních pracovišť s kontaktními údaji a vymezením jejich územní působnosti.
Publikace je určena široké odborné veřejnosti (advokátům, kteří se nespecializují na právní vztahy k nemovitostem), pracovníkům katastrálních úřadů, zaměstnancům obecních úřadů a případně starostům obcí.
Bonusem navíc je pravidelné informování osouvisejících změnách prostřednictvím aktualizací na našich internetových stránkách www.aktualizaceknih.cz.