Meritum Vymáhání pohledávek, 2., aktualizované vydání

Meritum Vymáhání pohledávek, 2., aktualizované vydání

Autor: Marie Moravcová, Alena Pospíšilová, Pavlína Orlová, Petr Zemek, Katarína Maisnerová, Eva Loudová, Blanka Ernegrová, Pavel Chaloupek, Jaroslava Chaloupková, Martin Jachura, Alena Vondráková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 9. 2011Od doby prvního vydání publikace „Vymáhání pohledávek“ došlo ke značnému nárůstu ekonomických problémů ve společnosti, s nimiž je spojena platební neschopnost dlužníků na straně jedné a vznik pohledávek věřitelů na straně druhé. Tento stav se týká jak podnikatelských subjektů, tak fyzických osob — nepodnikatelů. Důvody jsou jednak objektivní — zejména dopad ekonomické krize, tak subjektivní — dopad dřívějšího vlastního nezodpovědného a neuváženého jednání. S tím je spojena i řada nových situací, které v mnoha případech velmi citelně zasahují do života dotčených osob (např. insolvence podnikatelských subjektů, „osobní bankrot“ fyzických osob ­ nepodnikatelů). Publikace by měla sloužit jako návod, který čtenářům pomůže zorientovat se v možnostech, jimiž lze vzniku problematické pohledávky předcházet, a pokud již ke vzniku pohledávky dojde, pak by měla pomoci ke způsobu jejího řešení, a to jak v situaci, kdy je čtenář věřitelem pohledávky, tak i v situaci, kdy je jejím dlužníkem.