Nadace a nadační fondy - 2., aktualizované vydání

Nadace a nadační fondy - 2., aktualizované vydání

Autor: Tomáš Dvořák


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 9. 2010Cílem tohoto díla je poskytnout čtenáři aktuální úplné platné znění nadačního zákona vybaveného poznámkami a doplněného využitelnou judikaturou. Pro lepší informovanost čtenáře se dále v příloze přetiskuje důvodová zpráva k návrhu zákona, jakož i důvodová zpráva k jeho novele. Konečně z praktických důvodů se otiskuje i příslušná část ustanovení občanského soudního řádu o řízení stran zápisu do obchodního rejstříku, jež platí i pro řízení ve věcech nadačního rejstříku.