Platy. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Platy. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Autor: Alena Chládková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 8. 2010Elektronickou aktualizaci ve znění k 1. 1. 2012 naleznete vpravo v souborech Ke stažení. Najdete zde aktuální znění zákonů, stupnice platových tarifů a nové příklady k problematice, zejména u srážek z platů.
Publikace se skládá ze tří částí. První část nabízí souhrn aktuálních platových předpisů pro oblast veřejných služeb a správy. Druhá část obsahuje výklad problematiky poskytování jednotlivých složek platu, srážek, průměrného výdělku, minimální a zaručené mzdy, zařazení do platové třídy a platového stupně, zápočtu praxe atd. Ve třetí části je uveden katalog prací.
Výklad je doplněn řadou praktických příkladů a odpovědí na konkrétní otázky z praxe.