Politický a právní rámec evropské integrace (E-kniha)

Politický a právní rámec evropské integrace (E-kniha)

Autor: Ivo Šlosarčík


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 2. 2010Publikace představuje evropskou integraci z pohledu právního a politologického době po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Studenti politologie a zájemci o politický rozměr evropské integrace se dozvědí o právním rámci, studenti práv se dozvědí o politickém rozměru evropské integrace. Tomuto dvojímu pohledu na evropskou integraci odpovídá vhodně zvolený název, který není zaměnitelný s jinými současnými tituly věnovanými Evropské unii a jejímu právu. Autor působí na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a jeho kvalifikací je právo a politologie.