Přehled judikatury. Směnečná judikatura (E-kniha)

Přehled judikatury. Směnečná judikatura (E-kniha)

Autor: Zdeněk Kovařík


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 2. 2010Již 4. vydání směnečné judikatury - aktualizované a rozšířené!
Další vydání úspěšné publikace podstatně rozšiřuje nabídku nezbytné judikatury, kterou by měl znát každý právník který přichází do styku se směnkami. V úvodní části je zařazena judikatura věnované formě směnky a přijetí směnky. Obě části byly proti předchozímu vydání podstatně rozšířeny. V dalších částech publikace je shrnuta judikatura věnovaná změně věřitele, změně dlužníka, blankosměnce, rukojemství, splatnosti a placení, přímým a postižním právům a obraně dlužníka. Nejrozsáhlejší částí publikace je soubor judikatury věnovaný směnečnému řízení.
Přestože se v případě soudních rozhodnutí nejedná o precedens zařazená rozhodnutí, zpracovaná do podoby klasického judikátu, mají velký význam pro výklad zákonných ustanovení jakož i pro sjednocování rozhodnutí soudů. Publikace je doplněna zákonem směnečným a šekovým a dvěma rejstříky, které usnadňují hledání.