Přehled judikatury ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

Přehled judikatury ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

Autor: Alena Koutná


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Soubor judikátů z oblasti majetkových daní, tedy daní upravených zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí jsou pro přehlednost rozdělena podle druhu daně a vybrána jsou taková rozhodnutí, která se v praxi vyskytují nejčastěji a jsou z pohledu žalobních námitek nejzajímavější. Publikace je doplněna praktickým rejstříkem a přehledem judikátů.