Přehled Judikatury z oblasti živnostenského podnikání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled Judikatury z oblasti živnostenského podnikání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Autor: Sylva Šiškeová


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 5. 2010Předkládaná publikace obsahuje výběr judikatury z oblasti práva živnostenského podnikání. Práce je systematicky členěna do čtyř částí, jež jsou dále strukturovány. První část se zabývá problematikou jednotlivých druhů živností, druhá část se věnuje základním aspektům provozování živnosti, jako je bezúhonnost podnikatele, provozovna, ustanovení odpovědného zástupce atd. Další, v pořadí třetí kapitola obsahuje judikaturu vztahující se k řízení ve věcech živnostenského podnikání. Poslední část se pak věnuje správním deliktům a trestným činům na úseku živnostenského podnikání.