Řízení školy

Řízení školy

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Časopis je určen:ředitelům, ale také vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zřizovatelům, výchovným poradcům, metodikům prevence i pedagogům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v oblasti školství. Vychází každý měsíc včetně prázdnin (12 x ročně). Minimálně dvakrát v průběhu roku od nás dostanete mimořádnou přílohu časopisu — například úplné znění školského zákona po novele. Součástí ročního předplatného je i elektronická verze časopisu s možností snadného vyhledávání na www.rizeniskoly.cz
Pravidelné rubriky: Novinky z legislativy — stručný přehled událostí v oblasti legislativy za uplynulý měsíc, které mají dopad do práce škol a školských zařízení (Sbírka zákonů, MŠMT, ČŠI, Věstník MŠMT). Legislativa — podrobný rozbor legislativních změn, které mají dopad do práce škol a školských zařízení (novely zákonů, vyhlášek...), komentáře judikátů z oblasti školství... Aktuálně — upozorňujeme na palčivé problémy, rozpoutáváme diskusi a hledáme řešení. Téma měsíce — články, které komentují současné dění v oblasti školství. Ředitel školy — a co ještě? — s nadhledem a vtipem glosované problémy, které zrovna hýbou světem škol. Personalistika — pravidelný seriál článků zabývající se všemi aspekty personalistiky v řízení školy. Poradna — dotazy Vás, čtenářů a odpovědi renomovaných odborníků ze všech oblastí řízení a vedení škol a školských zařízení. Představujeme — vám zajímavé a osvědčené organizace a instituce, které připravují takové aktivity, které mohou zatraktivnit a zpestřit výuku nebo pomohou při řešení problémů, které se mohou ve škole vyskytnout. Inspirace ze škol — proč se neinspirovat ve školách, které jsou úspěšné Testování - téma, které už do života školy neodmyslitelně patří, a proto má samostatnou rubriky. Najdete tu informace nejen o projektu NIQES. ICT ve škole — Cílem rubriky je nabídnout ve spolupráci s partnery redakce, např. Jednotou školských informatiků, nejnovější informace o využívání technologií ve vzdělávání, osvojování ICT gramotnosti žáků i učitelů a tipy pro efektivní práci managementu školy za použití informačních technologií. Věříme, že technologie jsou dnes úzce spojeny s rozvojem kvalitního vzdělávání a řízení školy. Klima školy — ovlivňuje chování všech: žáků, pedagogických i nepedagogických pracovníků, rodičů i zřizovatelů. V této rubrice nabízíme náměty, které by mohly přispět k tomu, aby do školy chodili všichni rádi.


Ohlasy — Časopis Řízení školy není jen pasivním glosátorem dění, ale aktivně do něj vstupuje. Nabízí prostor k diskusi, upozorňuje na problémy a snaží se nacházet možná řešení. V této rubrice najdete názory mnohdy protichůdné. I vy máte možnost se vyjádřit.