Školní poradenství v praxi

Školní poradenství v praxi

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Unikátní odborný časopis, který se komplexně věnuje otázkám souvisejícím s poskytováním poradenských služeb ve školství v ČR.
Svým vznikem reaguje na absenci periodika pro poradenské pracovníky.Školní poradenství v praxi vychází každý lichý měsíc v roce od září 2014.
Komu je časopis určen:
výchovným poradcům, metodikům prevence, poradenským psychologům, školním psychologům, speciálním pedagogům, školním speciálním pedagogům, pedagogicko-psychologickým poradnám, speciálně pedagogickým centrům, střediskům výchovné péče, klinickým i školním logopedům, dětským domovům se školou, výchovným ústavům, diagnostickým ústavům, neziskovým organizacím, fakultám vzdělávajícím učitele.
Pravidelné rubriky:
Odborná sdělení, Diagnostika, Práce s klientem, Metodická činnost, Aktuality, Připravuje se, Zprávy z asociací, Omyly a mýty, Poradna, Legislativa, Vzdělávání, Představujeme, Klima školy, Rozhovor, Zkušenosti ze zahraničí, Připomínáme výročí...
Připravujeme také monotematická čísla, jež budou celá věnována specifickým poradenským tématům.
Autoři:
výchovní poradci, poradenští pracovníci a další odborníci z praxe, vysokoškolští učitelé vzdělávající psychology, speciální pedagogy, výchovné poradce, metodiky prevence rizikového chování a zástupci profesních sdružení (mimo jiné Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, Asociace pracovníků speciálně pedagogických center).