Soukromé právo (Balíček - tištěný časopis + elektronický časopis v pdf)

Soukromé právo (Balíček - tištěný časopis + elektronický časopis v pdf)

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Časopis SOUKROMÉ PRÁVO je nástupcem časopisu Rekodifikace & praxe, který nakladatelství Wolters Kluwer vydává pravidelně od ledna 2013.
Jak již vyplývá z názvu, jde o soukromoprávní periodikum, ve kterém jsou publikovány příspěvky jak akademického (teoretického) zaměření, tak příspěvky orientované na konkrétní problémy právní praxe. Jeho obsah tvoří rovněž komentovaná judikatura či praktické vzory.Snažíme se poskytnout jasné informace ve formě srozumitelné nejen právníkům, ale i poučeným laikům a všem zájemcům o nové civilní právo.
Ročně vychází 12 čísel, z toho je letní dvojčíslo (číslo 7–8) monotematicky zaměřeno.
Všechny příspěvky publikované v časopise jsou automaticky zařazeny do ASPI, automatizovaného systému právních informací.
Časopis si lze objednat v tištěné verzi, v elektronické verzi (pdf zasílané emailem), nebo jako výhodný balíček zahrnující tištěnou i elektronickou verzi časopisu.
REDAKCE
Šéfredaktorka:Mgr. Alena TulachováAlena.Tulachova@wolterskluwer.com
REDAKČNÍ RADAprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.prof. JUDr. Karel Marek, CSc.doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., Ph.D.Mgr. Lenka VrzalováJUDr. Zdeněk ČápJUDr. Petr Lavický, Ph.D.Mgr. Michal Králík, Ph.D.JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Informace pro nové předplatitele:Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.Konečná cena bude fakturovaná zákaznickým oddělením při zpracování objednávky adekvátně k počtu realizovaných čísel do konce příslušného kalendářního roku. Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.