Speciál pro školní družiny

Speciál pro školní družiny

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Školní družina i školní klub se stávají důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro školu. Jejich úkolem už dávno není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou rodiče. Plní vzdělávací cíle, mají významnou úlohu v oblasti prevence negativních sociálních jevů a rozvíjejí osobnostní a sociální kompetence dětí. Školní družiny a školní kluby by tedy neměly stát na okraji pozornosti, a proto od září 2014 vychází nový SPECIÁL PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY.
Nabídneme vám přehledné informace o platné legislativě, budeme vysvětlovat častá pochybení, s předstihem budeme informovat o změnách v právních normách, věnovat se budeme také oblasti pracovněprávní, ve spolupráci s MŠMT pro vás připravujeme pravidelnou rubriku Poradna, samozřejmostí budou také články nabízející inspiraci pro činnosti, tematické projekty, uveřejníme příklady ročních, měsíčních i týdenních tematických plánů, nabídky DVPP, pozvánky a informace, které pro vás mohou být přínosem.
Speciál lze zakoupit samostatně nebo společně s časopisem Řízení školy (vychází 12x ročně, 40 stran).
Součástí ročního předplatného je elektronická verze Speciálu s možností snadného vyhledávání na www.rizeniskoly.cz.