UNES

UNES

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970UNES - účetnictví neziskového sektoru ČASOPIS JE URČEN - všem, kteří se zabývají účetní, daňovou i mzdovou problematikou územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, organizačních složek státu, občanských sdružení, nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, zájmových sdružení právnických osob a jiných nevýdělečných organizací.
Časopis si prolistujte zde OBSAH A STRUKTURA ČASOPISU - časopis je strukturován tak, aby poskytoval každý měsíc komplexně aktuální a praktické informace z oblasti účetnictví a daní. Čtenáři v něm naleznou přehled legislativních novinek, srozumitelné vysvětlení problémů včetně mnoha příkladů z praxe, rady odborníků na danou problematiku, a dále také nabídku školení a odborných publikací.
AUTOŘI PŘÍSPĚVKŮ - kvalitu a přesnost příspěvků zaručují autoři článků, kterými jsou pracovníci Ministerstva financí ČR, VŠE Praha, finančního ředitelství, renomovaných auditorských a účetních firem, daňoví poradci.
PRAVIDELNÉ RUBRIKY - Téma - reaguje na aktuální náměty; Problémy z praxe; Daňová praxe; Účetní praxe; Naše poradna - soubor utříděných dotazů našich předplatitelů; Aktuality; Novinky, změny, novely - výběr ze Sbírky zákonů a Finančního zpravodaje; Legislativa - co se připravuje v zákonech atd. SLUŽBY PRO PŘEDPLATITELE:

V rámci předplatného mohou čtenáři využít bezplatné poradenské služby (prostřednictvím internetu). Odpovědi zpracovávají externí odborníci na danou problematiku.
Zdarma mohou čtenáři v časopise také inzerovat poptávku a nabídku zaměstnaneckých pozic v oblasti státního i nestátního neziskového sektoru.
Anketa časopisu - každý rok je do časopisu Unes zařazena také výherní čtenářská anketa o zajímavé ceny.

Časopis UNES si můžete také objednat jakou součást komplexního předplatného UNES Online s časopisem s přístupem na odborný portál www.unes.cz