Víra a svoboda

Víra a svoboda

Autor: Alejandro A. Chafuen, překlad Pavel Chalupníček


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 6. 2011Alejandro Chafuen, známý americký filozof argentinského původu, se v knize zabývá vznikem a vývojem západní civilizace, přičemž ukazuje na skutečnou roli románského světa v 16. století a upozorňuje na podíl, který patří Španělsku a jeho univerzitám, především univerzitě v Salamance a v Alcalá de Henares.
Publikace se věnuje výkladu scholastického přístupu k ekonomii, rozebírá názory španělských scholastiků (Dominga de Soty, Luise de Moliny,Martína de Azpilcuety, Francisca de Vitorii a dalších) na soukromé vlastnictví, veřejné finance, mzdy, úročení, peníze, obchod atd. S odkazy na Aristotela, Tomáše Akvinského, Adama Smithe nebo Ludwiga von Misese aj. vedle četných faktů odhaluje mnohé nečekané souvislosti ve vývoji ekonomie.
„Vydaní Chafuenova vynikajícího díla je významnou událostí v historiografii ekonomického myšlení. Chafuenovo jasně a kouzelně napsané dílo je nejkomplexnější analýzou ekonomie španělských scholastiků.“ (Murray N. Rothbard, ekonom, International Philosophical Quarterly)
Kniha vznikla ve spolupráci s Liberálním institutem.