Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Mezinárodní daňové vztahy - 2., aktualizované vydání (E-kniha)

Mezinárodní daňové vztahy - 2., aktualizované vydání (E-kniha)

Hana Skalická

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy a dalo by se říci, že se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při...

Mezinárodní daňové vztahy - 2., aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy - 2., aktualizované vydání

Hana Skalická

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy a dalo by se říci, že se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při...

Auto v pracovněprávních vztazích

Auto v pracovněprávních vztazích

Dana Trezziová, Petr Bukovjan, Bořivoj Šubrt

Používání automobilů, popřípadě motocyklů pro pracovněprávní účely má řadu aspektů, vyplývajících ze zákoníku práce, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale též předpisů daňových. Jde o...

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy

Speciál pro ZUŠ je neoddělitelnou součástí časopisu Řízení školy (měsíčník, 40 stran). Objednáním přílohy budete automaticky dostávat i časopis Řízení školy, který se věnuje problematice řízení a vedení všech typů...

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy

Speciál pro střední školy prakticky zpracovává aktuální problematiku nezbytnou pro řízení a vedení střední školy.
Vychází každý lichý měsíc (6 x v roce) a je neoddělitelnou součástí časopisu Řízení školy (měsíčník,...

Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní) (E-kniha)

Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní) (E-kniha)

Milan Podhrázký

Právo na samosprávu nepochybně představuje jeden z klíčových institutů každého demokratického právního státu, přičemž samospráva jako taková se díky tomu poměrně často stává zdrojem rozličných sporů, a to jak...

Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní)

Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní)

Milan Podhrázký

Právo na samosprávu nepochybně představuje jeden z klíčových institutů každého demokratického právního státu, přičemž samospráva jako taková se díky tomu poměrně často stává zdrojem rozličných sporů, a to jak...

Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků

Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků

Jiří Čáp

Vlastnictví bytů, činnost společenství vlastníků jednotek a správa domu, převody vlastnictví jednotek, práva a povinnosti vlastníků jednotek a vše, co s touto problematikou souvisí je z hlediska právní úpravy předmětem zákona o...

Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství (E-kniha)

Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství (E-kniha)

Monika Puškinová, Jan Mikáč

Účelem publikace je dát řediteli příspěvkové organizace do ruky jednoduchou, srozumitelnou a účelnou pomůcku pro řízení, prohloubit jeho právní vědomí a snížit rizika, která provázejí výkon jeho funkce.
K problematice tvorby...

Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství

Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství

Monika Puškinová, Jan Mikáč

Účelem publikace je dát řediteli příspěvkové organizace do ruky jednoduchou, srozumitelnou a účelnou pomůcku pro řízení, prohloubit jeho právní vědomí a snížit rizika, která provázejí výkon jeho funkce.
K problematice tvorby...

Účetnictví podnikatelských subjektů

Účetnictví podnikatelských subjektů

Ivana Pilařová

Neopakujme chyby druhých, ale snažme se z nich poučit. Toto známé pravidlo nás vedlo k vydání této publikace věnující se nejčastějším problémům, se kterými se podnikatelské subjekty setkávají. Do redakce denně dochází...

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního (E-kniha)

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního (E-kniha)

Jiří Říha, Marie Vanduchová, Jana Navrátilová, Jiří Herczeg, Rudolf Vokoun, Oto Novotný, Tomáš Gřivna

3., aktualizované vydání
Soubor více než 40 klauzurních prací s propracovanou koncepcí a metodikou jejich hodnocení připravený katedrou trestního práva PF UK.
Klauzurní práce jsou spolehlivým prostředkem kontroly studijních...

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního

Jiří Říha, Marie Vanduchová, Jana Navrátilová, Jiří Herczeg, Rudolf Vokoun, Oto Novotný, Tomáš Gřivna

3., aktualizované vydání
Soubor více než 40 klauzurních prací s propracovanou koncepcí a metodikou jejich hodnocení připravený katedrou trestního práva PF UK.
Klauzurní práce jsou spolehlivým prostředkem kontroly studijních...

Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních

Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních

Jan Molín

Publikace se podrobně zabývá problematikou protiprávního jednání, které souvisí s výkonem auditorské, daňové a účetní profese. Rozebírána je zejména ze dvou pohledů, a to z pohledu auditora, daňového poradce či účetního,...

Mzdový informační servis (Online)

Mzdový informační servis (Online)

Potřebujete co nejpohodlněji získat stručné, rychlé a právně ověření informace o aktuálním dění v pracovněprávní a mzdové oblasti?Pak využijte nabídku našeho portálu Mzdová praxe - službu Mzdový Informační servis.Co...

Týmové role v práci

Týmové role v práci

překlad Pavel Procházka, R. Meredith Belbin

Publikace pomůže najít odpovědi na otázky spojené s chováním lidí v týmech. Nabízí také praktické návody, co udělat pro jejich efektivní spolupráci. Autor své postřehy odvozuje nejen z pohnutého minulého století, ale i ze...

Personalistika v řízení školy

Personalistika v řízení školy

Irena Lhotková, David Borovec, Martin Šikýř

Publikace Personalistika v řízení školy představuje zajímavé a užitečné obohacení současné odborné literatury věnované personální práci (řízení lidských zdrojů), když v souladu s platnými právními předpisy (zejména...

Daně a právo v praxi (Online)

Daně a právo v praxi (Online)

DANĚ A PRÁVO V PRAXI je jednou ze 3 verzí předplatného komplexní informační služby, která kombinuje odborný daňový portál www.danarionline.cz a tištěná periodika.
Základní verze DANĚ A PRÁVO V PRAXI obsahuje optimální výběr...

Judikatura Ústavního soudu 1993 - 2003

Judikatura Ústavního soudu 1993 - 2003

Pavel Varvařovský, Jiřina Gojová

Kniha je prvním souborným zpracováním veškeré judikatury Ústavního soudu za prvních deset let jeho existence.
Publikace je rozčleněna do tří částí - v první se zabývá procesními věcmi, v části druhé veškerou významnou...

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy

Speciál pro MŠ vychází každý sudý měsíc (6 x ročně) a je neoddělitelnou součástí časopisu Řízení školy (měsíčník, 40 stran). Objednáním přílohy budete automaticky dostávat i časopis Řízení školy.
Speciál poskytuje...