Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I) (E-kniha)

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I) (E-kniha)

Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Klára Drličková, Tereza Kyselovská

Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity je zaměřena na právní regulaci občanských a obchodních věcí s mezinárodním prvkem.
Těžiště knihy spočívá ve...

Problémy s chováním ve škole - jak na ně (Individuální výchovný plán) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha)

Problémy s chováním ve škole - jak na ně (Individuální výchovný plán) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha)

V. Mertin, L. Krejčová, M. Pekárková, P. Dosoudil, D. Čáp, A. Beranová, T. Feřtek

V případě problémů s chováním žáků je třeba reagovat. Autoři této publikace však nezůstávají pouze u teoretických debat. Přinášejí konkrétní nástroj, který je namístě, když domlouvání či drobné pokárání nestačí...

Stavební zákon. Komentář. 2., aktualizované vydání podle právního stavu k 1. 1. 2013 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Stavební zákon. Komentář. 2., aktualizované vydání podle právního stavu k 1. 1. 2013 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Stanislav Malý

Druhé, aktualizované vydání úspěšného komentáře přináší výklad zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), podle právního stavu k 1. 1. 2013, zahrnuje tedy i výklad „velké...

Elektronické zadávání veřejných zakázek (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Elektronické zadávání veřejných zakázek (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Michaela Poremská

Kniha Elektronické zadávání veřejných zakázek představuje ojedinělou knihu na trhu — poskytuje zasvěcený a praktický výklad k elektronickým výkonům ve veřejném zadávání. Kniha obsahuje komentář těch ustanovení zákona,...

Stavební zákon. Komentář. 2., aktualizované vydání podle právního stavu k 1. 1. 2013 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Stavební zákon. Komentář. 2., aktualizované vydání podle právního stavu k 1. 1. 2013 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Stanislav Malý

Druhé, aktualizované vydání úspěšného komentáře přináší výklad zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), podle právního stavu k 1. 1. 2013, zahrnuje tedy i výklad „velké...

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

Eva Janečková, Václav Bartík

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a...

Obecné správní právo - 3., aktualizované a upravené vydání

Obecné správní právo - 3., aktualizované a upravené vydání

Vladimír Sládeček

Třetí, aktualizované a upravené vydání učebnice reaguje na změny, ke kterým došlo v uplynulém období v oblasti správního práva a jež bylo třeba (někdy i kriticky) reflektovat. V knize je uvedena také nová judikatura, zvláště...

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, 3., aktualizované vydání

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, 3., aktualizované vydání

Naděžda Rozehnalová

Třetí vydání úspěšné učebnice seznamuje čtenáře s prostředky k řešení sporu v obchodním styku. Výklad je zaměřen především na rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku, nespouští však ze zřetele české...

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, 3., aktualizované vydání (E-kniha)

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, 3., aktualizované vydání (E-kniha)

Naděžda Rozehnalová

Třetí vydání úspěšné učebnice seznamuje čtenáře s prostředky k řešení sporu v obchodním styku. Výklad je zaměřen především na rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku, nespouští však ze zřetele české...

Prosperující podnik v regionálním kontextu

Prosperující podnik v regionálním kontextu

Pavlína Prášilová, Ivana Kraftová

Publikace „Prosperující podnik v regionálním kontextu“ akcentuje interdisciplinární přístup, netradičně volená struktura propojuje poznatky mikroekonomie, podnikové ekonomiky a finančního řízení s mezoekonomickým, tj....

Zákon o dani silniční. Komentář s příklady

Zákon o dani silniční. Komentář s příklady

Zdeňka Tesařová

Komentovaný výklad zákona o dani silniční se vyznačuje velkým množstvím praktických příkladů k jednotlivým komentářům ustanovení.
Kniha obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona o dani silniční č. 16/1993 Sb., ve...

Auditing pro manažery aneb Proč a jak se ověřuje účetní závěrka, 2. vydání

Auditing pro manažery aneb Proč a jak se ověřuje účetní závěrka, 2. vydání

Libuše Müllerová

 
Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s...

Spotřebitel. Jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá práva před soudem.

Spotřebitel. Jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá práva před soudem.

Praktický sešit, který by měl spotřebitelům sloužit jako „první pomoc" při řešení jejich problémů. Obsahuje všechny potřebné základní informace v přehledné a srozumitelné podobě. Seznámí čtenáře s postavením...

Obecné správní právo - 3., aktualizované a upravené vydání (E-kniha)

Obecné správní právo - 3., aktualizované a upravené vydání (E-kniha)

Vladimír Sládeček

Třetí, aktualizované a upravené vydání učebnice reaguje na změny, ke kterým došlo v uplynulém období v oblasti správního práva a jež bylo třeba (někdy i kriticky) reflektovat. V knize je uvedena také nová judikatura, zvláště...

Prosperující podnik v regionálním kontextu

Prosperující podnik v regionálním kontextu

Ivana Kraftová, Pavlína Prášilová

Publikace „Prosperující podnik v regionálním kontextu“ akcentuje interdisciplinární přístup, netradičně volená struktura propojuje poznatky mikroekonomie, podnikové ekonomiky a finančního řízení s mezoekonomickým, tj....

Obecné správní právo - 3., aktualizované a upravené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Obecné správní právo - 3., aktualizované a upravené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Vladimír Sládeček

Třetí, aktualizované a upravené vydání učebnice reaguje na změny, ke kterým došlo v uplynulém období v oblasti správního práva a jež bylo třeba (někdy i kriticky) reflektovat. V knize je uvedena také nová judikatura, zvláště...

Obecné správní právo - 3., aktualizované a upravené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Obecné správní právo - 3., aktualizované a upravené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Vladimír Sládeček

Třetí, aktualizované a upravené vydání učebnice reaguje na změny, ke kterým došlo v uplynulém období v oblasti správního práva a jež bylo třeba (někdy i kriticky) reflektovat. V knize je uvedena také nová judikatura, zvláště...

Insolvenční zákon a předpisy související, nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení - Komentář, 2. vydání (E-kniha)

Insolvenční zákon a předpisy související, nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení - Komentář, 2. vydání (E-kniha)

Lukáš Pachl, Alexandr Dadam, Petr Budín, Jan Kozák

Druhé vydání úspěšného komentáře z oblasti insolvenčního práva včetně prováděcích předpisů a výkladu stěžejního evropského předpisu upravujícího tuto oblast. Oproti prvnímu vydání je toto vydání podstatně...

Evropské právo 2 - Jednotný vnitřní trh (E-kniha)

Evropské právo 2 - Jednotný vnitřní trh (E-kniha)

Naděžda Šišková

Publikace je sondou do tradičních institutů materiálního práva EU (realizace čtyř základních svobod a právo hospodářské soutěže) a zároveň se zaměřuje na relativně nové oblasti, které se v poslední době dynamicky...

Evropské právo 2 - Jednotný vnitřní trh

Evropské právo 2 - Jednotný vnitřní trh

Naděžda Šišková

Publikace je sondou do tradičních institutů materiálního práva EU (realizace čtyř základních svobod a právo hospodářské soutěže) a zároveň se zaměřuje na relativně nové oblasti, které se v poslední době dynamicky...