Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí (E-kniha)

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí (E-kniha)

Milan Damohorský

Cvičebnice obsahuje desítky praktických příkladů motivovaných skutečnými případy, a to zejména z úseku stavebního práva, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence znečišťování, práva na informace o...

Právo mezinárodního obchodu, 3. vydání

Právo mezinárodního obchodu, 3. vydání

Naděžda Rozehnalová

Publikace Právo mezinárodního obchodu se skládá ze tří částí reagujících na různé aspekty právní regulace světového obchodu — části věnující se problematice mezinárodního ekonomického práva, zejména potom práva...

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - Metodika

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - Metodika

Svatava Škodová

Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si...

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - učebnice

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - učebnice

Svatava Škodová

Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si...

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Veronika Tomoszková, Vladimír Sládeček

Předkládaná publikace zachycuje aktuální stav správního soudnictví v České republice, Slovenské republice, Polsku, Rakousku, Německu a Francii. Kapitoly věnované jednotlivým státům se snaží dodržovat jednotnou strukturu, kromě...

Učební kniha pandekt

Učební kniha pandekt

Carl Ludwig Arndts

Záhy po rozdělení tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část se jednota právnická rozhodla vydat svým nákladem učebnici pandektního práva v českém jazyce. Volba padla na vynikající učebnici Arndtsovu,...

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě (E-kniha)

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě (E-kniha)

Mansoor Maitah

Autor v knize zdůrazňuje nutnost alternativních přístupů ke studiu politické kultury islámu a Blízkého východu. Zhodnocuje míru dodržování islámských doktrín a tradic, analyzuje je z hlediska ekonomického, hledá v nich návody a...

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě

Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě

Mansoor Maitah

Autor v knize zdůrazňuje nutnost alternativních přístupů ke studiu politické kultury islámu a Blízkého východu. Zhodnocuje míru dodržování islámských doktrín a tradic, analyzuje je z hlediska ekonomického, hledá v nich návody a...

Levicové smýšlení: Od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol Potovi

Levicové smýšlení: Od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol Potovi

překlad Pavel Bartoš, Leddihn, Erik von Kuehnelt

Autor zkoumá levicové smýšlení v historii a v zahraniční politice USA a poskytuje cenný popis skutečného a nepravého liberalismu, zamýšlí se nad některými dobrými a špatnými formami vlády, jak se projevují v oblasti politiky, a...

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - pracovní sešit

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - pracovní sešit

Svatava Škodová

Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si...

Správa daní podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

Správa daní podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

Zuzana Hortová

Cílem publikace je poskytnout studentům aktuální informace z oblasti daňového řízení, které doznalo podstatných změn přijetím nového daňového řádu, zákona č. 280/2009Sb., jenž nabude účinnosti ke dni 1. 1. 2011. Publikace...

Právo mezinárodního obchodu, 3. vydání (E-kniha)

Právo mezinárodního obchodu, 3. vydání (E-kniha)

Naděžda Rozehnalová

Publikace Právo mezinárodního obchodu se skládá ze tří částí reagujících na různé aspekty právní regulace světového obchodu — části věnující se problematice mezinárodního ekonomického práva, zejména potom práva...

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Vladimír Sládeček, Veronika Tomoszková

Předkládaná publikace zachycuje aktuální stav správního soudnictví v České republice, Slovenské republice, Polsku, Rakousku, Německu a Francii. Kapitoly věnované jednotlivým státům se snaží dodržovat jednotnou strukturu, kromě...

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy

Vladimír Sládeček, Veronika Tomoszková

Předkládaná publikace zachycuje aktuální stav správního soudnictví v České republice, Slovenské republice, Polsku, Rakousku, Německu a Francii. Kapitoly věnované jednotlivým státům se snaží dodržovat jednotnou strukturu, kromě...

MERITUM Pedagogická intervence u žáků ZŠ

MERITUM Pedagogická intervence u žáků ZŠ

Příručka pro učitele nabízí konkrétní možnosti řešení různorodých problémů z každodenní praxe. Zaměřuje se na praktické postupy při adaptaci na prostředí školy, obtížích při učení, výchovných problémech, při...

Management destinace cestovního ruchu

Management destinace cestovního ruchu

Karel Nejdl

Cílem publikace je podat ucelený výklad destinačního managementu. Pozornost je věnována jeho nejdůležitějším otázkám, jejichž poznání umožňuje pochopit komplexnost předmětné problematiky. Zabývá se jejími principy a...

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změna a skončení pracovního poměru, 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změna a skončení pracovního poměru, 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Jiří Doležílek

Vydávaný Přehled judikatury ve své druhé, aktualizované a doplněné podobě navazuje na první, úspěšné vydání titulu z roku 2005.
Vzhledem k tomu, že mezi prvním a druhým vydáním došlo k přijetí nového zákoníku práce č....

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změna a skončení pracovního poměru, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změna a skončení pracovního poměru, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Jiří Doležílek

Vydávaný Přehled judikatury ve své druhé, aktualizované a doplněné podobě navazuje na první, úspěšné vydání titulu z roku 2005.
Vzhledem k tomu, že mezi prvním a druhým vydáním došlo k přijetí nového zákoníku práce č....

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů (E-kniha)

Ivana Štenglová

Tento rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této významné oblasti soukromého práva. Soubor je sestaven...

Demografický a potravinový problém světa

Demografický a potravinový problém světa

Zbyněk Kuna

Publikace se zaměřuje na demografický a výživový problém, jež jsou součástí globálních problémů, a analyzuje dosavadní vývoj světové populace včetně faktorů, které jej ovlivňovaly. Zvláštní pozornost autor věnuje...