Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Zákon o mezinárodním právu soukromém - Komentář

Zákon o mezinárodním právu soukromém - Komentář

Monika Pauknerová, Naděžda Rozehnalová, Marta Zavadilová

První komentář zákona o mezinárodním právu soukromém na trhu!
Komentář renomovaného autorského týmu je věnován novému zákonu o mezinárodním právu soukromém, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Představuje úvod do...

Úvod do problematiky extremismu - příručka pro pedagogy (E-kniha)

Úvod do problematiky extremismu - příručka pro pedagogy (E-kniha)

David Lebeda

Extremismus. V dnešní době velmi skloňované a používané slovo. Rozumíme mu však? Víme, o co se jedná? Jak se najednou toto slovo objevilo v našem slovníku a hlavně ve slovníku pedagogů, policistů, novinářů, politiků? Mnohdy...

Zpracování osobních údajů školami (E-kniha)

Zpracování osobních údajů školami (E-kniha)

Eva Janečková, Václav Bartík

Jako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jejich uživatelích, poskytovatelích, právech, ale i povinnostech. A v případě,...

Přehled judikatury ve věcech manželství (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech manželství (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha)

Petra Polišenská

Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely včetně jejich...

Zákon o mezinárodním právu soukromém - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Zákon o mezinárodním právu soukromém - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Monika Pauknerová, Naděžda Rozehnalová, Marta Zavadilová

První komentář zákona o mezinárodním právu soukromém na trhu!
Komentář renomovaného autorského týmu je věnován novému zákonu o mezinárodním právu soukromém, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Představuje úvod do...

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Petra Polišenská

Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče.
Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou...

Zákon o mezinárodním právu soukromém - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Zákon o mezinárodním právu soukromém - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Monika Pauknerová, Naděžda Rozehnalová, Marta Zavadilová

První komentář zákona o mezinárodním právu soukromém na trhu!
Komentář renomovaného autorského týmu je věnován novému zákonu o mezinárodním právu soukromém, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Představuje úvod do...

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Petra Polišenská

Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče.
Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou...

Výchovné poradenství (E-kniha)

Výchovné poradenství (E-kniha)

Václav Mertin, Lenka Krejčová

Co vše obnáší práce výchovného poradce?
V čem se liší od práce řadového učitele?
Co od výchovného poradce mohou očekávat vedení školy, kolegové, žáci a jejich rodiče?
Které zákony, vyhlášky a další prováděcí pokyny...

Oceňování v účetnictví (E-kniha)

Oceňování v účetnictví (E-kniha)

Jiří Strouhal

Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Zákaz diskriminace

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Zákaz diskriminace

Eva Hubálková

Jde o třetí svazek přehledu judikatury z oblasti ochrany lidských práv, zaměřený na článek 14 Úmluvy, a to na zákaz diskriminace. Zaměřuje se na řešení zákazu diskriminace, jak jeho porušování posuzuje Evropský soud pro lidská...

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Václav Mertin, Lenka Krejčová

Co vše obnáší práce výchovného poradce?
V čem se liší od práce řadového učitele?
Co od výchovného poradce mohou očekávat vedení školy, kolegové, žáci a jejich rodiče?
Které zákony, vyhlášky a další prováděcí pokyny...

Vlivy ekonomické krize na změnu chování managementu hotelových a gastronomických zařízení

Vlivy ekonomické krize na změnu chování managementu hotelových a gastronomických zařízení

Marek Merhaut

Publikace se zabývá managementem hotelových a gastronomických zařízení. Novost přístupu autora k tématu spočívá v tom, že má zájem postihnout dopad ekonomické krize právě na oblast hotelnictví a jeho managementu. Kniha je...

Oceňování v účetnictví

Jiří Strouhal

Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a...

Výchovné poradenství (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Výchovné poradenství (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Václav Mertin, Lenka Krejčová

Publikace – základ pro výchovné poradce a jejich kolegy. Poskytuje bohatý zdroj informací pro jejich činnost. Přináší odpovědi na komplikované otázky z řady disciplín – od psychologie a speciální pedagogiky až po právo – a...

Výchovné poradenství (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Výchovné poradenství (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Václav Mertin, Lenka Krejčová

Publikace – základ pro výchovné poradce a jejich kolegy. Poskytuje bohatý zdroj informací pro jejich činnost. Přináší odpovědi na komplikované otázky z řady disciplín – od psychologie a speciální pedagogiky až po právo – a...

Exekuční a ostatní srážky ze mzdy a z jiných příjmů (E-kniha)

Exekuční a ostatní srážky ze mzdy a z jiných příjmů (E-kniha)

Bořivoj Šubrt

Kniha komplexně rozebírá problematiku srážek ze mzdy a z dalších příjmů, kterou vnímá v kontextu všech příslušných právních předpisů, zejména zákoníku práce a občanského soudního řádu. Zabývá se nejen exekucemi, ale i...

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva

Tereza Kadlecová

Publikace se zabývá otázkami evropského mezinárodního práva soukromého, na které autorka nahlíží optikou pracovního práva. Kromě stručného nástinu vývoje EMPS se zaměřuje na jednotlivé prameny práva v této oblasti – v...

Kapitoly z personálního a interkulturního managementu (E-kniha)

Kapitoly z personálního a interkulturního managementu (E-kniha)

Jan Žufan, Jan Hán, Monika Klímová

Současné podnikatelské prostředí je nejen velmi turbulentní a náročné, ale je především, díky světové globalizaci, mnohonárodnostní. Je to pro náš svět dobře, nebo špatně? Na jedné straně se otevírá řada možností,...

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva (E-kniha)

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva (E-kniha)

Tereza Kadlecová

Publikace se zabývá otázkami evropského mezinárodního práva soukromého, na které autorka nahlíží optikou pracovního práva. Kromě stručného nástinu vývoje EMPS se zaměřuje na jednotlivé prameny práva v této oblasti – v...