Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

E-learning: učení (se) s online technologiemi (E-kniha)

E-learning: učení (se) s online technologiemi (E-kniha)

Petr Škyřík, Jiří Rambousek, Petr Sudický, Jiří Zounek

Kniha přináší komplexní a u nás ojedinělý pohled na problematiku e-learningu. Autoři představují nejenom teoretická východiska e-learningu, ale řeší také jeho praktické otázky. Čtenáři se seznámí s proměnami učení v...

Konec pokroku aneb Jak nás moderní ekonomie zradila

Konec pokroku aneb Jak nás moderní ekonomie zradila

Graeme Maxton, přeložila Soňa Reimannová

Světový bestseller Konec pokroku Vám otevře oči Kniha byla zařazena do Top 20 světových bestsellerů a nominována na cenu Financial Times a Goldman Sachs Business Book of the Year Award 2011. Poslední, velmi čtivě napsaná kniha Graema...

Zákon o nabídkách převzetí Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Zákon o nabídkách převzetí Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Radan Marek, Dalibor Bucek, Libor Němec, Josef Kotásek, Jan Lasák, Petr Vybíral, Luboš Jemelka

Kolektiv autorů vytvořil v tomto komentáři komplexní pojednání o problematice nabídek převzetí v České republice.
Těžiště knihy spočívá ve výkladu nejdůležitějších institutů právní úpravy nabídek převzetí, jako je...

E-learning: učení (se) s online technologiemi (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

E-learning: učení (se) s online technologiemi (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Petr Škyřík, Jiří Rambousek, Petr Sudický, Jiří Zounek

Kniha přináší komplexní a u nás ojedinělý pohled na problematiku e-learningu. Autoři představují nejenom teoretická východiska e-learningu, ale řeší také jeho praktické otázky. Čtenáři se seznámí s proměnami učení v...

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Pavel Koukal

Monografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany...

Právní subjektivita (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Právní subjektivita (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Robert Pelikán

Pojem právní subjektivity — jeden z centrálních pojmů právní teorie — dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými...

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu, 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu, 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Karel Svoboda

Tento Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Námitka promlčení patří mezi nejfrekventovanější procesní obrany, které účastníci civilního...

Zákon o nabídkách převzetí Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Zákon o nabídkách převzetí Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Radan Marek, Dalibor Bucek, Libor Němec, Josef Kotásek, Jan Lasák, Petr Vybíral, Luboš Jemelka

Kolektiv autorů vytvořil v tomto komentáři komplexní pojednání o problematice nabídek převzetí v České republice.
Těžiště knihy spočívá ve výkladu nejdůležitějších institutů právní úpravy nabídek převzetí, jako je...

E-learning: učení (se) s online technologiemi (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

E-learning: učení (se) s online technologiemi (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Petr Škyřík, Jiří Rambousek, Petr Sudický, Jiří Zounek

Kniha přináší komplexní a u nás ojedinělý pohled na problematiku e-learningu. Autoři představují nejenom teoretická východiska e-learningu, ale řeší také jeho praktické otázky. Čtenáři se seznámí s proměnami učení v...

Právní subjektivita (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Právní subjektivita (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Robert Pelikán

Pojem právní subjektivity — jeden z centrálních pojmů právní teorie — dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými...

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu, 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu, 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Karel Svoboda

Tento Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Námitka promlčení patří mezi nejfrekventovanější procesní obrany, které účastníci civilního...

Otázky ekonomiky zdravotnictví s ohledem na zvyšování efektivnosti

Otázky ekonomiky zdravotnictví s ohledem na zvyšování efektivnosti

Alena Maaytová

Publikace je zaměřena na identifikaci základních trendů a faktorů ovlivňujících efektivnost fungování vybraných prvků zdravotních systémů. Upozorňuje na hlavní zdroje neefektivnosti a uvádí možnosti změn stávající situace....

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých

Jaroslav Mužík

Publikace Profesní vzdělávání dospělých je vyústěním autorovy mnohaleté odborné práce. Kloubí se v ní erudovaný pohled praktika a akademického pracovníka — vysokoškolského učitele. Monografie mapuje zajímavé a aktuální...

Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru

Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru

Milan Půček, František Ochrana

Cílem knihy je poskytnout návod, jak vykonávat veřejnou správu efektivně, hospodárně a účelně. Problém dosahování úspor ve veřejném sektoru patří k velmi aktuálním otázkám teorie a praxe veřejné ekonomie, veřejných...

Přehled judikatury z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) (E-kniha)

Přehled judikatury z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) (E-kniha)

Jiří Spáčil

Nakladatelství Wolters Kluwer přináší soubor soudních rozhodnutí, která se týkají problematiky věcných břemen. Autor je pečlivě vybral a roztřídil, úvody některých kapitol navíc doplnil vlastním komentářem.Soubor je rozdělen...

Sandlerova pravidla

Sandlerova pravidla

upravil David Mattson, David H. Sandler

Čtyřicet devět zásad prodeje a jak je uplatňovat. Nejúspěšnější metody prodeje, jaké se kdy objevily, na základě pravidel zpracovaných Davidem H. Sandlerem, tvůrcem Sandlerova systému prodeje.   V této knize se dozvíte jak...

Přehled judikatury z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Přehled judikatury z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Jiří Spáčil

Nakladatelství Wolters Kluwer přináší soubor soudních rozhodnutí, která se týkají problematiky věcných břemen. Autor je pečlivě vybral a roztřídil, úvody některých kapitol navíc doplnil vlastním komentářem.Soubor je rozdělen...

Profesionální controlling - koncepce a nástroje

Profesionální controlling - koncepce a nástroje

Helmut Siller, Rolf Eschenbach

Pokud chcete úspěšně vést firmu a prosperovat i v náročné hospodářské situaci, musíte efektivně a profesionálně zapojit controlling do všech stupňů managementu a především do všech „životních funkcí“...

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Veronika Sobotková, Patrik Svoboda, Milena Otavová

Publikace se zabývá problematikou zdaňování a také účetního zachycení vybraných problémů, se kterými se často potýkají subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Jde zejména o cestovní kanceláře a cestovní agentury, ale...

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Milena Otavová, Patrik Svoboda, Veronika Sobotková

Publikace se zabývá problematikou zdaňování a také účetního zachycení vybraných problémů, se kterými se často potýkají subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Jde zejména o cestovní kanceláře a cestovní agentury, ale...