Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Management destinace cestovního ruchu

Management destinace cestovního ruchu

Karel Nejdl

Cílem publikace je podat ucelený výklad destinačního managementu. Pozornost je věnována jeho nejdůležitějším otázkám, jejichž poznání umožňuje pochopit komplexnost předmětné problematiky. Zabývá se jejími principy a...

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změna a skončení pracovního poměru, 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změna a skončení pracovního poměru, 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Jiří Doležílek

Vydávaný Přehled judikatury ve své druhé, aktualizované a doplněné podobě navazuje na první, úspěšné vydání titulu z roku 2005.
Vzhledem k tomu, že mezi prvním a druhým vydáním došlo k přijetí nového zákoníku práce č....

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změna a skončení pracovního poměru, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změna a skončení pracovního poměru, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Jiří Doležílek

Vydávaný Přehled judikatury ve své druhé, aktualizované a doplněné podobě navazuje na první, úspěšné vydání titulu z roku 2005.
Vzhledem k tomu, že mezi prvním a druhým vydáním došlo k přijetí nového zákoníku práce č....

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů (E-kniha)

Ivana Štenglová

Tento rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této významné oblasti soukromého práva. Soubor je sestaven...

Demografický a potravinový problém světa

Demografický a potravinový problém světa

Zbyněk Kuna

Publikace se zaměřuje na demografický a výživový problém, jež jsou součástí globálních problémů, a analyzuje dosavadní vývoj světové populace včetně faktorů, které jej ovlivňovaly. Zvláštní pozornost autor věnuje...

Finanční řízení

Finanční řízení

Jiří Strouhal, Milan Hrdý

Kniha Finanční řízení je primárně určena pro studenty specializace Účetní expert v rámci Institutu certifikace účetních, ale zajímavé informace v ní určitě najdou také studenti vysokých škol ekonomického zaměření a...

Evropské veřejné právo - 2., aktualizované vydání

Evropské veřejné právo - 2., aktualizované vydání

Richard Pomahač

Vysokoškolská učebnice je napsána jako úvod do studia evropského veřejného práva. Poprvé v české odborné literatuře věnuje značnou pozornost historicko-srovnávacímu rozboru vývoje veřejného práva přesahujícího hranice...

Somatologie - pracovní sešit studenta

Somatologie - pracovní sešit studenta

Zuzana Turková

Pracovní sešit studenta navazuje na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy autorského kolektivu Rokyta, Marešová, Turková.
Je vhodným materiálem k procvičení a osvojení probírané látky.

Sociální politika, 5., přepracované a aktualizované vydání

Sociální politika, 5., přepracované a aktualizované vydání

Vojtěch Krebs

Učebnice se věnuje jednak teoretickým otázkám sociální politiky,tj. těm, které se zabývají převážně zkoumáním procesů tvorby a realizace sociální politiky v rámci společenského systému, a jednak jednotlivým dílčím...

Nadace a nadační fondy - 2., aktualizované vydání

Nadace a nadační fondy - 2., aktualizované vydání

Tomáš Dvořák

Cílem tohoto díla je poskytnout čtenáři aktuální úplné platné znění nadačního zákona vybaveného poznámkami a doplněného využitelnou judikaturou. Pro lepší informovanost čtenáře se dále v příloze přetiskuje důvodová...

MERITUM Obchodní právo

MERITUM Obchodní právo

Naděžda Rozehnalová, Petr Balabán, Tomáš Pohl, Karel Marek, Miloš Tomsa, Jindřich Vítek, František Faldyna, Ivan Kobliha, Jarmila Pokorná, Eva Večerková

Druhé, aktualizované vydání knihy přináší systematický výklad problematiky Obchodního zákoníku, poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi. Zejména se jedná o problémy při...

Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů

Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů

Jiří Kroupa

Slovník je určen čtenářům, kteří se chtějí lépe zorientovat v soudobé politice  a mezinárodních vztazích. Tomu slouží i metoda zpracování, která má podobu výkladového, abecedně uspořádaného slovníku. Slovník uvádí...

BOZP v kostce neboli o čem je současná BOZP

BOZP v kostce neboli o čem je současná BOZP

Tomáš Neugebauer

Uvedená publikace má za cíl srozumitelně, přehledně a v mezích možností svého rozsahu komplexně seznámit čtenáře se současnou bezpečností a ochranou zdraví při práci, včetně stručného pohledu na oblasti, s kterými se více...

Demografické metody a analýzy: Demografie české a slovenské populace

Demografické metody a analýzy: Demografie české a slovenské populace

Zuzana Poláková, Renata Klufová

Předkládaná kniha se snaží osvětlit čtenáři, co, proč a jak studovat v demografii. Klade si za cíl poskytnout základní informace pro první vstup do této zajímavé vědní disciplíny a zároveň seznámit čtenáře s vývojem dvou...

Vybrané kapitoly z nové ekonomiky

Vybrané kapitoly z nové ekonomiky

Bohumír Štědroň, Eva Kostrecová, Otto Dostál ml., Otto Dostál st.

Kniha pojednává o klíčových faktorech nové ekonomiky: umělé inteligenci, aplikaci ICT ve zdravotnictví, změnách v legislativním systému, business inteligenci a nových trendech v komputerizovaném politickém marketingu. Publikace...

Přehled judikatury z oblasti školství (E-kniha)

Přehled judikatury z oblasti školství (E-kniha)

Milan Podhrázký

Prostřednictvím předkládané publikace se čtenářům dostává do rukou výběr judikatury, který mapuje v celém rozsahu dosavadní rozhodovací činnost soudů v oblasti školství. V důsledku častých legislativních změn v této...

Somatologie - pracovní sešit studenta s klíčem

Somatologie - pracovní sešit studenta s klíčem

Zuzana Turková

Pracovní sešit studenta s klíčem navazuje na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy autorského kolektivu Rokyta, Marešová, Turková.
Poskytuje klíč k Pracovnímu sešitu studenta.
 

Makroekonomie v praxi

Makroekonomie v praxi

Mansoor Maitah

Tato kniha slouží jako souhrnný podklad k praktikování základů makroekonomických teorií a prognóz. Jsou zde uvedeny praktické příklady, metody a způsoby výpočtů, což je nutným předpokladem k úspěšnému zachycení problematiky...

Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů (E-kniha)

Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů (E-kniha)

Jiří Kroupa

E-kniha je aktualizovaná k 1. 10. 2015.
Slovník je určen čtenářům, kteří se chtějí lépe zorientovat v soudobé politice  a mezinárodních vztazích. Tomu slouží i metoda zpracování, která má podobu výkladového, abecedně...

Vybrané kapitoly z nové ekonomiky

Vybrané kapitoly z nové ekonomiky

Otto Dostál st., Otto Dostál ml., Eva Kostrecová, Bohumír Štědroň

Kniha pojednává o klíčových faktorech nové ekonomiky: umělé inteligenci, aplikaci ICT ve zdravotnictví, změnách v legislativním systému, business inteligenci a nových trendech v komputerizovaném politickém marketingu. Publikace...