Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu. 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu. 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Věra Korecká

Vydávaný přehled judikatury je druhým, aktualizovaným a rozšířeným souborem judikatury ve věcech nájmu bytu, který navazuje na úspěšné první vydání z roku 2003.
V období mezi prvním a druhým vydáním došlo k rozšíření...

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení (E-kniha)

Luděk Lisse

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná...

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Luděk Lisse

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná...

Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky (E-kniha)

Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky (E-kniha)

Tomáš Hulva

Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích jsou častým právním jevem, který má zpravidla za důsledek neplatnost úkonu a zvrat soudního sporu. Tato publikace obsahuje vyčerpávající výčet všech možných vad právních...

Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky

Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky

Tomáš Hulva

Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích jsou častým právním jevem, který má zpravidla za důsledek neplatnost úkonu a zvrat soudního sporu. Tato publikace obsahuje vyčerpávající výčet všech možných vad právních...

Víra a svoboda

Víra a svoboda

překlad Pavel Chalupníček, Alejandro A. Chafuen

Alejandro Chafuen, známý americký filozof argentinského původu, se v knize zabývá vznikem a vývojem západní civilizace, přičemž ukazuje na skutečnou roli románského světa v 16. století a upozorňuje na podíl, který patří...

Zdravotnická povolání (E-kniha)

Zdravotnická povolání (E-kniha)

Eva Prošková, Dominik Brůha

Aktualizaci textu pro rok 2012 naleznete vpravo v souborech Ke stažení.
Kniha Zdravotnická povolání od odborníků v oblasti práva a zdravotnictví Dominika Brůhy a Evy Proškové přináší ojedinělý komplexně zpracovaný odborný...

Zdravotnická povolání

Zdravotnická povolání

Eva Prošková, Dominik Brůha

Aktualizaci textu pro rok 2012 naleznete vpravo v souborech Ke stažení.
Kniha Zdravotnická povolání od odborníků v oblasti práva a zdravotnictví Dominika Brůhy a Evy Proškové přináší ojedinělý komplexně zpracovaný odborný...

Učíme ekonomii 90 let

Učíme ekonomii 90 let

Antonie Doležalová

Kolektiv autorů v knize společně hledá odpověď na dvě klíčové otázky: do jaké míry lze v ekonomickém vzdělávání uplynulých devadesáti let mluvit o kontinuitě, či diskontinuitě — ať už institucí, osobností, myšlenek,...

Učíme ekonomii 90 let (E-kniha)

Učíme ekonomii 90 let (E-kniha)

Antonie Doležalová

Kolektiv autorů v knize společně hledá odpověď na dvě klíčové otázky: do jaké míry lze v ekonomickém vzdělávání uplynulých devadesáti let mluvit o kontinuitě, či diskontinuitě — ať už institucí, osobností, myšlenek,...

Víra a svoboda

Víra a svoboda

Alejandro A. Chafuen, překlad Pavel Chalupníček

Alejandro Chafuen, známý americký filozof argentinského původu, se v knize zabývá vznikem a vývojem západní civilizace, přičemž ukazuje na skutečnou roli románského světa v 16. století a upozorňuje na podíl, který patří...

Víra a svoboda

Víra a svoboda

Alejandro A. Chafuen, překlad Pavel Chalupníček

Alejandro Chafuen, známý americký filozof argentinského původu, se v knize zabývá vznikem a vývojem západní civilizace, přičemž ukazuje na skutečnou roli románského světa v 16. století a upozorňuje na podíl, který patří...

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Luděk Lisse

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná...

Zadávání veřejných zakázek - judikatura s komentářem (E-kniha)

Zadávání veřejných zakázek - judikatura s komentářem (E-kniha)

David Raus

Publikace přináší soubor případů, který obsahuje významná rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu. Tato rozhodnutí určují klíčové směry vývoje tuzemské judikatury v oblasti zadávání veřejných...

Zadávání veřejných zakázek - judikatura s komentářem

Zadávání veřejných zakázek - judikatura s komentářem

David Raus

Publikace přináší soubor případů, který obsahuje významná rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu. Tato rozhodnutí určují klíčové směry vývoje tuzemské judikatury v oblasti zadávání veřejných...

Přehled judikatury. Žaloba, její náležitosti a vady

Přehled judikatury. Žaloba, její náležitosti a vady

Karel Svoboda

Tento přehled obsahuje soubor rozhodnutí vztahujících se k žalobě - základnímu procesnímu úkonu, který zahajuje sporné řízení a vymezuje jeho předmět. Přehled je rozdělen do šesti kapitol, první pojednává o obecných...

Přehled judikatury. Žaloba, její náležitosti a vady (E-kniha)

Přehled judikatury. Žaloba, její náležitosti a vady (E-kniha)

Karel Svoboda

Tento přehled obsahuje soubor rozhodnutí vztahujících se k žalobě - základnímu procesnímu úkonu, který zahajuje sporné řízení a vymezuje jeho předmět. Přehled je rozdělen do šesti kapitol, první pojednává o obecných...

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení představuje rozhodnutí, vztahující se k § 137 až 151a občanského soudního řádu, která jsou využívána v každodenní praxi na soudech všech stupňů, a proto by měl být v této...

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení (E-kniha)

Petra Polišenská

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení představuje rozhodnutí, vztahující se k § 137 až 151a občanského soudního řádu, která jsou využívána v každodenní praxi na soudech všech stupňů, a proto by měl být v této...

Lidské embryo v perspektivě bioetiky

Lidské embryo v perspektivě bioetiky

David Černý

Kniha se zabývá problematikou lidského embrya z pohledu bioetiky a přináší tolik potřebnou mezioborovou debatu o klíčovém etic­kém problému naší doby, jakým je umělé oplození a potrat. Věnuje se i dalším etickým otázkám...