Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice

Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice

Renata Majovská, Václav Friedrich

Soubor doplňků a komentářů k dílu Enrica Giovanniniho — Understanding Economics Statistics (OECD, 2008). Kniha může být studována také samostatně, nejedná se ovšem o souvislé dílo pokrývající celou problematiku, ale o vybraná...

Specifika podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí

Specifika podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí

Vladimír Vojík

Publikace zahrnuje konkrétní vybrané problémy, jejichž teoretická znalost a praktická aplikace může alespoň částečně zmírnit působení negativních faktorů, které souvisí s velikostí podniku, a výrazně zlepšit prosperitu...

Ekonomika zdraví (E-kniha)

Ekonomika zdraví (E-kniha)

Miroslav Barták

Publikace nabízí některé poznatky z oblasti ekonomiky zdraví tak, jak jsou diskutovány v rámci disciplíny Public health (zdraví veřejnosti). Public health je průřezovou vědní disciplínou, ale také dynamicky se rozvíjející...

Ekonomika zdraví

Ekonomika zdraví

Miroslav Barták

Publikace nabízí některé poznatky z oblasti ekonomiky zdraví tak, jak jsou diskutovány v rámci disciplíny Public health (zdraví veřejnosti). Public health je průřezovou vědní disciplínou, ale také dynamicky se rozvíjející...

Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice

Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice

Václav Friedrich, Renata Majovská

Soubor doplňků a komentářů k dílu Enrica Giovanniniho — Understanding Economics Statistics (OECD, 2008). Kniha může být studována také samostatně, nejedná se ovšem o souvislé dílo pokrývající celou problematiku, ale o vybraná...

Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice

Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice

Václav Friedrich, Renata Majovská

Soubor doplňků a komentářů k dílu Enrica Giovanniniho — Understanding Economics Statistics (OECD, 2008). Kniha může být studována také samostatně, nejedná se ovšem o souvislé dílo pokrývající celou problematiku, ale o vybraná...

Ekonomická statistika srozumitelně: Z pohledu OECD

Ekonomická statistika srozumitelně: Z pohledu OECD

Enrico Giovannini, překlad Václav Friedrich, Renata Majovská

Překlad úspěšné knihy Understanding economics statistics z produkce OECD. Vlády provádějí rozhodnutí, která se bezprostředně týkají každého z nás, a to na základě dostupných ekonomických statistik. V médiích jsou...

Ekonomická statistika srozumitelně: Z pohledu OECD

Ekonomická statistika srozumitelně: Z pohledu OECD

Enrico Giovannini, překlad Václav Friedrich, Renata Majovská

Překlad úspěšné knihy Understanding economics statistics z produkce OECD. Vlády provádějí rozhodnutí, která se bezprostředně týkají každého z nás, a to na základě dostupných ekonomických statistik. V médiích jsou...

Přehled Judikatury z oblasti živnostenského podnikání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled Judikatury z oblasti živnostenského podnikání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Sylva Šiškeová

Předkládaná publikace obsahuje výběr judikatury z oblasti práva živnostenského podnikání. Práce je systematicky členěna do čtyř částí, jež jsou dále strukturovány. První část se zabývá problematikou jednotlivých druhů...

Přehled Judikatury z oblasti živnostenského podnikání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled Judikatury z oblasti živnostenského podnikání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Sylva Šiškeová

Předkládaná publikace obsahuje výběr judikatury z oblasti práva živnostenského podnikání. Práce je systematicky členěna do čtyř částí, jež jsou dále strukturovány. První část se zabývá problematikou jednotlivých druhů...

Rizika v komerční praxi (E-kniha)

Rizika v komerční praxi (E-kniha)

František Janatka

Problematika rizik v komerční praxi je známa všem podnikatelům. Zvyšování komerčních rizik v posledních letech nesporně ovlivňuje globalizace světového obchodu, rostoucí objem zahraničního obchodu a služeb i cyklický vývoj...

Rizika v komerční praxi

Rizika v komerční praxi

František Janatka

Problematika rizik v komerční praxi je známa všem podnikatelům. Zvyšování komerčních rizik v posledních letech nesporně ovlivňuje globalizace světového obchodu, rostoucí objem zahraničního obchodu a služeb i cyklický vývoj...

Lesní zákon. Komentář

Lesní zákon. Komentář

Petr Dvořák, Jaroslav Drobník

Komentář k lesnímu zákonu v platném znění se zapracovanou judikaturou a platným zněním prováděcích vyhlášek. Vhodná pomůcka pro vlastníky lesů a úředníky státní správy lesů. Lesní zákon z roku 1995 je prvou...

Zákon o azylu. Komentář

Zákon o azylu. Komentář

Hana Lupačová, Miroslav Jurman, Věra Honusková, Pavel Molek, David Kosař

Komentář se snaží nalézt odpovědi na veškeré podstatné výkladové otázky, které se dosud při aplikaci zákona vyskytly (resp. na důležité výkladové otázky, které by se podle autorů mohly vyskytnout v blízké budoucnosti),...

Obligační právo

Obligační právo

Jaromír Sedláček

V edici klasických právnických děl vychází učebnice závazkového práva prof. JUDr. Jaromíra Sedláčka, jedna z nejvýznamnějších českých učebnic závazkového práva v období před druhou světovou válkou. Pro právníky, kteří...

Teorie národního hospodářství

Teorie národního hospodářství

Jan Urban

Na únor 2015 připravujeme čtvrté, aktualizované vydání.
Třetí, doplněné a rozšířené vydání. Cílem této knihy je vysvětlit čtenáři základní principy ekonomického uvažování a objasnit rozhodující vztahy mezi...

Právo, ekonomie a politika

Právo, ekonomie a politika

Richard A. Epstein

Richard Epstein, profesor na University of Chicago a New York University, je jedním z nejvlivnějších právních teoretiků moderní doby. Kromě zásadních děl na poli práva soukromých deliktů, jimiž se zařadil mezi americkou akademickou...

Zákon o zaměstnanosti. Komentář.

Zákon o zaměstnanosti. Komentář.

Ladislava Steinichová

Oblast zaměstnanosti a její právní úprava doznala za posledních dvacet let významných změn a její vývoj, významně ovlivněn názory a právem Evropské unie, i nadále pokračuje. Tento komentovaný zákon o zaměstnanosti z pera...

MERITUM Katastr nemovitostí, 2. aktualizované vydání

MERITUM Katastr nemovitostí, 2. aktualizované vydání

Pavlína Trajerová, Václav Trajer

2. vydání průvodce katastrem nemovitostí
Publikace podrobně rozebírá jednotlivá řízení probíhající před katastrálním úřadem, a to jak z hlediska procesního, tak i z hlediska hmotněprávního. Jedná se nejen o řízení o...

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

Dana Ondrejová

Publikace je první knihou podobného zaměření, která přináší informačně vyčerpávající praktický návod jak postupovat v případě nekalosoutěžního sporu. Kniha obsahuje značné množství judikatury českých soudů, ale...