Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Finanční, daňový a účetní bulletin (E-časopis)

Finanční, daňový a účetní bulletin (E-časopis)

Renomovaný čtvrtletník přinášející odborný výklad finančních, daňových a účetních předpisů.
Autoři jsou předními specialisty z řad pracovníků ministerstev a tvůrců dotčených zákonů.
Neoddělitelnou součástí...

Finanční, daňový a účetní bulletin (E-časopis)

Finanční, daňový a účetní bulletin (E-časopis)

Renomovaný čtvrtletník přinášející odborný výklad finančních, daňových a účetních předpisů.
Autoři jsou předními specialisty z řad pracovníků ministerstev a tvůrců dotčených zákonů.
Neoddělitelnou součástí...

Právnické listy

Právnické listy

SLOVO NA ÚVOD
Úryvek z předmluvy doc. JUDr. Jana Pauly, CSc., děkana Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
 Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo nového právnického...

Právnické listy

Právnické listy

SLOVO NA ÚVOD
Úryvek z předmluvy doc. JUDr. Jana Pauly, CSc., děkana Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
 Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo nového právnického...

Obchodní právo

Obchodní právo

Časopis Obchodní právo vychází od roku 1992 a navázal na předcházející periodikum Arbitrážní praxe.
Časopis je od roku 2008 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády...

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Akademik (Online)

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Akademik (Online)

Aplikace Řízení školy online je v každém okamžiku připravena poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné...

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Profesor (Online)

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Profesor (Online)

Aplikace Řízení školy online je v každém okamžiku připravena poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné...

Výchova bez trestů (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha)

Výchova bez trestů (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha)

Václav Mertin

Zkušený dětský psycholog Václav Mertin si ve Výchově bez trestů klade ambiciózní cíl: Příznivě nakloněné čtenáře definitivně přesvědčit, že že výchova bez trestů je skutečně účinný a velmi perspektivní způsob...

Soukromé právo (Balíček - tištěný časopis + elektronický časopis v pdf)

Soukromé právo (Balíček - tištěný časopis + elektronický časopis v pdf)

Časopis SOUKROMÉ PRÁVO je nástupcem časopisu Rekodifikace & praxe, který nakladatelství Wolters Kluwer vydává pravidelně od ledna 2013.
Jak již vyplývá z názvu, jde o soukromoprávní periodikum, ve kterém jsou publikovány...

Soužití generací. Proč nejsou staří lidé problémem, ale řešením (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Soužití generací. Proč nejsou staří lidé problémem, ale řešením (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Lothar Späth, Herbert Henzler, překlad Jaroslav Rubáš

Stále se snižující počet lidí v produktivním věku musí vydělávat na stále narůstající počet seniorů ve věku důchodovém. V současné době si naše společnost ještě dovoluje obrovské plýtvání: mnoho starších lidí,...

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Mentor Plus (Online)

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Mentor Plus (Online)

Aplikace Řízení školy online je v každém okamžiku připravena poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné...

Speciál pro MŠ

Speciál pro MŠ

Speciál pro MŠ vychází každý sudý měsíc (5 x ročně + letní speciální tematicky zaměřené vydání (vychází na konci června).
Speciál poskytuje užitečné informace ředitelkám, zástupkyním a vedoucím učitelkám mateřských...

ASPI Advokátní kancelář 2018 Start (Online)

ASPI Advokátní kancelář 2018 Start (Online)

Každý advokát a kancelář potřebují ASPI - spolehlivý a rozsáhlý právní znalostní systém, který s nimi bude jednoduše růst a snadno se přizpůsobí budoucím profesním potřebám. Ideální začátek kariéry představuje cenově...

ASPI Advokátní kancelář 2019 Start (Online)

ASPI Advokátní kancelář 2019 Start (Online)

Každý advokát a kancelář potřebují ASPI - spolehlivý a rozsáhlý právní znalostní systém, který s nimi bude jednoduše růst a snadno se přizpůsobí budoucím profesním potřebám. Ideální začátek kariéry představuje cenově...

Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi

Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi

Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi
Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi vychází od roku 2019 jako samostatné periodikum.
Tento výběr judikátů ESLP považovaných Nejvyšším soudem za významné pro justiční praxi je...

S-BORROW-NA (E-časopis)

S-BORROW-NA (E-časopis)

Redakce Řízení školy vám představuje sBORROWnu, novou službu, která vám umožní zapůjčit si pro vaši školu balíček knih na celý rok. Knihy budou průběžně aktualizovány, s texty v knihách bude možné pracovat a informace také...

sborowna TEST (E-kniha)
Právo v přepravě a zasilatelství

Právo v přepravě a zasilatelství

Právo v přepravě a zasilatelství jako jediný časopis u nás svým čtenářům čtvrtletně přináší odborné statě a články převážně z oblasti přepravy a zasilatelství s přesahem do jiných souvisejících oborů, jako např....