Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání

Rudolf Cogan

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů.
Díky autorovým...

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Rudolf Cogan

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů.
Díky autorovým...

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání (E-kniha)

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání (E-kniha)

Rudolf Cogan

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů.
Díky autorovým...

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby – 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby – 2. vydání

Jaroslav Šejvl

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. s...

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby – 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby – 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jaroslav Šejvl

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. s...

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.)

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.)

Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý

Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014.Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá...

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý

Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014.Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá...

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu (E-kniha)

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu (E-kniha)

Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Radek Novák, Petr Dostalík

Na svou dobu velmi vyspělý systém římského práva silně ovlivnil vznik a vývoj kontinentálního práva a tvoří základ evropského právního systému. Bez znalosti základů římského práva tak lze jen stěží chápat některé...

Elektronické právní jednání (E-kniha)

Elektronické právní jednání (E-kniha)

Vojtěch Kment

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících...

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby – 2. vydání (E-kniha)

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby – 2. vydání (E-kniha)

Jaroslav Šejvl

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. s...

Elektronické právní jednání

Elektronické právní jednání

Vojtěch Kment

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících...

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Radek Novák, Petr Dostalík

Na svou dobu velmi vyspělý systém římského práva silně ovlivnil vznik a vývoj kontinentálního práva a tvoří základ evropského právního systému. Bez znalosti základů římského práva tak lze jen stěží chápat některé...

Elektronické právní jednání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Elektronické právní jednání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Vojtěch Kment

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících...

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Radek Novák, Petr Dostalík

Na svou dobu velmi vyspělý systém římského práva silně ovlivnil vznik a vývoj kontinentálního práva a tvoří základ evropského právního systému. Bez znalosti základů římského práva tak lze jen stěží chápat některé...

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Lucie Novotná Krtoušová, Pavel Ondřejek

Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na právnickou...

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Lucie Novotná Krtoušová, Pavel Ondřejek

Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na právnickou...

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, 2. vydání (E-kniha)

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, 2. vydání (E-kniha)

Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Klára Drličková, Tereza Kyselovská

Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva...

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva (E-kniha)

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva (E-kniha)

Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Lucie Novotná Krtoušová, Pavel Ondřejek

Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na právnickou...

Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.). Komentář

Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.). Komentář

Tereza Danielisová

„Knihovní zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování“. Přestože je současný knihovní zákon založen na principu dobrovolnosti, knihovnu najdeme...

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, 2. vydání

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, 2. vydání

Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Klára Drličková, Tereza Kyselovská

Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva...