Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Příspěvkové organizace 2018–2019 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Příspěvkové organizace 2018–2019 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zdeněk Morávek, Danuše Prokůpková

Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. Zohledňuje změny právních předpisů, které nabyly platnosti a účinnosti...

Compliance programy (nejen) v České republice

Compliance programy (nejen) v České republice

Klára Hurychová, Michal Sýkora

Publikace představuje praktický úvod do problematiky compliance. Definuje klíčové oblasti compliance a jejich jednotlivé prvky. Pochopení a interpretaci českých předpisů usnadní původní texty z jurisdikcí, ve kterých jsou pravidla...

Compliance programy (nejen) v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Compliance programy (nejen) v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Klára Hurychová, Michal Sýkora

Publikace představuje praktický úvod do problematiky compliance. Definuje klíčové oblasti compliance a jejich jednotlivé prvky. Pochopení a interpretaci českých předpisů usnadní původní texty z jurisdikcí, ve kterých jsou pravidla...

Compliance programy (nejen) v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Compliance programy (nejen) v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Klára Hurychová, Michal Sýkora

Publikace představuje praktický úvod do problematiky compliance. Definuje klíčové oblasti compliance a jejich jednotlivé prvky. Pochopení a interpretaci českých předpisů usnadní původní texty z jurisdikcí, ve kterých jsou pravidla...

Compliance programy (nejen) v České republice (E-kniha)

Compliance programy (nejen) v České republice (E-kniha)

Klára Hurychová, Michal Sýkora

Publikace představuje praktický úvod do problematiky compliance. Definuje klíčové oblasti compliance a jejich jednotlivé prvky. Pochopení a interpretaci českých předpisů usnadní původní texty z jurisdikcí, ve kterých jsou pravidla...

Ústava České republiky 1992 - Dokumenty a ohlasy

Ústava České republiky 1992 - Dokumenty a ohlasy

Jindřiška Syllová, Miroslav Sylla

Unikátní ediční počin zachycuje v chronologickém sledu politické debaty, předkládané návrhy a varianty jednotlivých článků, stanoviska odborné veřejnosti k nim i ohlasy v dobovém tisku, které předcházely přijetí Ústavy...

Ústava České republiky 1992 - Dokumenty a ohlasy (E-kniha)

Ústava České republiky 1992 - Dokumenty a ohlasy (E-kniha)

Jindřiška Syllová, Miroslav Sylla

Unikátní ediční počin zachycuje v chronologickém sledu politické debaty, předkládané návrhy a varianty jednotlivých článků, stanoviska odborné veřejnosti k nim i ohlasy v dobovém tisku, které předcházely přijetí Ústavy...

Ústava České republiky 1992 - Dokumenty a ohlasy (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Ústava České republiky 1992 - Dokumenty a ohlasy (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Jindřiška Syllová, Miroslav Sylla

Unikátní ediční počin zachycuje v chronologickém sledu politické debaty, předkládané návrhy a varianty jednotlivých článků, stanoviska odborné veřejnosti k nim i ohlasy v dobovém tisku, které předcházely přijetí Ústavy...

Ústava České republiky 1992 - Dokumenty a ohlasy (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Ústava České republiky 1992 - Dokumenty a ohlasy (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Jindřiška Syllová, Miroslav Sylla

Unikátní ediční počin zachycuje v chronologickém sledu politické debaty, předkládané návrhy a varianty jednotlivých článků, stanoviska odborné veřejnosti k nim i ohlasy v dobovém tisku, které předcházely přijetí Ústavy...

Komentovaná judikatura k s. r. o. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Komentovaná judikatura k s. r. o. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Ivan Chalupa, David Reiterman

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.
Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka,...

Komentovaná judikatura k s. r. o. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Komentovaná judikatura k s. r. o. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Ivan Chalupa, David Reiterman

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.
Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka,...

Komentovaná judikatura k s. r. o. (E-kniha)

Komentovaná judikatura k s. r. o. (E-kniha)

Ivan Chalupa, David Reiterman

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.
Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka,...

Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář

Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář

Martina Děvěrová, Tomáš Havel, Adrián Radošinský, Richard Mařík

Komentář pomáhá čtenáři pochopit smysl a účel jednotlivých ustanovení zákona o hlavním městě Praze a přispět tak k jeho správné aplikaci. Ke každému ustanovení je připojen komentář, odkaz na související ustanovení zákona...

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář

Jan Dvořák ml., Jiří Chrobák

Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní...

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Ivan Chalupa, David Reiterman

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.
Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka,...

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář

Jan Dvořák, Jiří Chrobák

Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní...

Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář (E-kniha)

Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář (E-kniha)

Martina Děvěrová, Tomáš Havel, Adrián Radošinský, Richard Mařík

Komentář pomáhá čtenáři pochopit smysl a účel jednotlivých ustanovení zákona o hlavním městě Praze a přispět tak k jeho správné aplikaci. Ke každému ustanovení je připojen komentář, odkaz na související ustanovení zákona...

Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Martina Děvěrová, Tomáš Havel, Adrián Radošinský, Richard Mařík

Komentář pomáhá čtenáři pochopit smysl a účel jednotlivých ustanovení zákona o hlavním městě Praze a přispět tak k jeho správné aplikaci. Ke každému ustanovení je připojen komentář, odkaz na související ustanovení zákona...

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář (E-kniha)

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář (E-kniha)

Jan Dvořák, Jiří Chrobák

Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní...

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Jan Dvořák, Jiří Chrobák

Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní...