Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jakub Drápal

Publikace se zabývá otázkou, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele. Úvodní kapitola se věnuje jak filozofickým aspektům této otázky, tak různými řešeními, která nabízí např. směr právo a ekonomie....

Znalecké dokazování v trestním řízení

Znalecké dokazování v trestním řízení

Marek Fryšták

Publikace se zabývá problematikou efektivní součinnosti orgánů činných v trestím řízení a znalců při dokazování v trestním řízení.
Hlavním cílem publikace je, aby znalci zpracovávající posudky pro potřeby trestního...

Znalecké dokazování v trestním řízení (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Znalecké dokazování v trestním řízení (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Marek Fryšták

Publikace se zabývá problematikou efektivní součinnosti orgánů činných v trestím řízení a znalců při dokazování v trestním řízení.
Hlavním cílem publikace je, aby znalci zpracovávající posudky pro potřeby trestního...

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Praktický komentář

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Praktický komentář

Jan Šafránek, Lola Laštovičková, Tomáš Podškubka, Lukáš Pěsna, Jiří Hlaváč

Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a...

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Praktický komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Praktický komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jan Šafránek, Lola Laštovičková, Tomáš Podškubka, Lukáš Pěsna, Jiří Hlaváč

Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a...

Jak (ne)dělat advokacii: Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni (E-kniha)

Jak (ne)dělat advokacii: Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni (E-kniha)

Daniela Kovářová

Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se...

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii (E-kniha)

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii (E-kniha)

Daniela Kovářová

Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se...

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 (E-kniha)

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 (E-kniha)

Ivan Chalupa, David Reiterman

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí,...

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii

Daniela Kovářová

Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se...

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Ivan Chalupa, David Reiterman

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí,...

Finanční crowdfunding

Finanční crowdfunding

Libor Němec, Jana Zahránková

Crowdfunding představuje alternativní způsob financování. Pojem crowdfunding lze volně přeložit jako „financování veřejností“, kdy se osoba poptávající cizí kapitál přímo obrací na veřejnost se žádostí o poskytnutí...

Finanční crowdfunding (E-kniha)

Finanční crowdfunding (E-kniha)

Libor Němec, Jana Zahránková

Crowdfunding představuje alternativní způsob financování. Pojem crowdfunding lze volně přeložit jako „financování veřejností“, kdy se osoba poptávající cizí kapitál přímo obrací na veřejnost se žádostí o poskytnutí...

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Daniela Kovářová

Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se...

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Ivan Chalupa, David Reiterman

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí,...

Finanční crowdfunding (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Finanční crowdfunding (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Libor Němec, Jana Zahránková

Crowdfunding představuje alternativní způsob financování. Pojem crowdfunding lze volně přeložit jako „financování veřejností“, kdy se osoba poptávající cizí kapitál přímo obrací na veřejnost se žádostí o poskytnutí...

Vylučující klauzule dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků: možnosti a podmínky její aplikace vůči osobám podezřelým z terorismu (E-kniha)

Vylučující klauzule dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků: možnosti a podmínky její aplikace vůči osobám podezřelým z terorismu (E-kniha)

Linda Janků

Kniha se věnuje tématu vylučující klauzule definice uprchlíka dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků ve vztahu k terorismu. Autorka se velmi podrobně věnuje nejprve obecným otázkám výkladu Úmluvy o právním postavení...

Civilní proces - Casebook (E-kniha)

Civilní proces - Casebook (E-kniha)

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Kříváčková, Renáta Šínová

Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními...

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva (E-kniha)

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva (E-kniha)

Dominik Židek

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného...

Komerční bezpečnost - 2. vydání (E-kniha)

Komerční bezpečnost - 2. vydání (E-kniha)

Jiří Kameník, František Brabec

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy,...

Civilní proces - Casebook

Civilní proces - Casebook

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Kříváčková, Renáta Šínová

Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními...