Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání

Jiří Vychopeň

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a nejzajímavějších...

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání (E-kniha)

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání (E-kniha)

Jiří Vychopeň

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a nejzajímavějších...

MERITUM Mzdy 2019 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

MERITUM Mzdy 2019 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

kolektiv autorů

16. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2019.
Novinky pro rok 2019, které vám díky publikaci...

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jiří Vychopeň

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a nejzajímavějších...

Notářský řád (č. 358/1992 Sb.) - praktický komentář (E-kniha)

Notářský řád (č. 358/1992 Sb.) - praktický komentář (E-kniha)

Jaromír Kožiak, David Vláčil, Radek Ruban

Komentář zasvěceně a věcně vykládá ustanovení notářského řádu, přičemž se nevyhýbá problémům, které mohou v praxi nastat, a uvádí i jejich řešení podložená předpisy a četnou judikaturou. Velké množství vzorů...

Notářský řád (č. 358/1992 Sb.) - praktický komentář

Notářský řád (č. 358/1992 Sb.) - praktický komentář

Jaromír Kožiak, David Vláčil, Radek Ruban

Komentář zasvěceně a věcně vykládá ustanovení notářského řádu, přičemž se nevyhýbá problémům, které mohou v praxi nastat, a uvádí i jejich řešení podložená předpisy a četnou judikaturou. Velké množství vzorů...

Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) - komentář, 2. vydání

Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) - komentář, 2. vydání

Daniela Kovářová, Stanislav Balík ml., Lucie Diblíková, Bohuslav Klein, Robert Němec, Hana Tichá, Petra Vrábliková, Michal Žižlavský, Karel Havlíček

Druhé, doplněné a aktualizované vydání úspěšné publikace přináší opět podrobný komentář jednoho z nejdůležitějších stavovských předpisů – vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a...

Notářský řád (č. 358/1992 Sb.) - praktický komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Notářský řád (č. 358/1992 Sb.) - praktický komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jaromír Kožiak, David Vláčil, Radek Ruban

Komentář zasvěceně a věcně vykládá ustanovení notářského řádu, přičemž se nevyhýbá problémům, které mohou v praxi nastat, a uvádí i jejich řešení podložená předpisy a četnou judikaturou. Velké množství vzorů...

Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) - komentář, 2. vydání (E-kniha)

Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) - komentář, 2. vydání (E-kniha)

Daniela Kovářová, Stanislav Balík ml., Lucie Diblíková, Bohuslav Klein, Robert Němec, Hana Tichá, Petra Vrábliková, Michal Žižlavský, Karel Havlíček

Druhé, doplněné a aktualizované vydání úspěšné publikace přináší opět podrobný komentář jednoho z nejdůležitějších stavovských předpisů – vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a...

Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) - komentář, 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) - komentář, 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Daniela Kovářová, Stanislav Balík ml., Lucie Diblíková, Bohuslav Klein, Robert Němec, Hana Tichá, Petra Vrábliková, Michal Žižlavský, Karel Havlíček

Druhé, doplněné a aktualizované vydání úspěšné publikace přináší opět podrobný komentář jednoho z nejdůležitějších stavovských předpisů – vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a...

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia

Petr Polák

V monografii sú skúmané jednotlivé parciálne kriminologické aspekty tohto negatívneho spoločenského javu. Pozornosť je venovaná najmä pojmovému vymedzeniu domáceho násilia, jeho charakteristickým črtám, ako aj chápaniu tohto javu...

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Petr Polák

V monografii sú skúmané jednotlivé parciálne kriminologické aspekty tohto negatívneho spoločenského javu. Pozornosť je venovaná najmä pojmovému vymedzeniu domáceho násilia, jeho charakteristickým črtám, ako aj chápaniu tohto javu...

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019 (E-kniha)

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019 (E-kniha)

Jiří Strouhal, Ivan Brychta, Miroslav Bulla, Tereza Krupová, Ivana Kuchařová, Ivana Pilařová, Yvetta Pšenková

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
 Ze změn pro rok 2019...

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019

Jiří Strouhal, Ivan Brychta, Miroslav Bulla, Tereza Krupová, Ivana Kuchařová, Ivana Pilařová, Yvetta Pšenková

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
 Ze změn pro rok 2019...

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Jiří Strouhal, Ivan Brychta, Miroslav Bulla, Tereza Krupová, Ivana Kuchařová, Ivana Pilařová, Yvetta Pšenková

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
 Ze změn pro rok 2019...

Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability (E-kniha)

Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability (E-kniha)

Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Pavel Ondřejek

The monograph seeks to answer the questions of how juristic persons—as artificial legal entities with no distinct intellect or will of their own—can perform legal acts (i.e. engage in legal conduct) and in what way they can become legally liable...

Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability

Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability

Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Pavel Ondřejek

The monograph seeks to answer the questions of how juristic persons—as artificial legal entities with no distinct intellect or will of their own—can perform legal acts (i.e. engage in legal conduct) and in what way they can become legally liable...

Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Pavel Ondřejek

The monograph seeks to answer the questions of how juristic persons—as artificial legal entities with no distinct intellect or will of their own—can perform legal acts (i.e. engage in legal conduct) and in what way they can become legally liable...

Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech

Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech

Pavel Klíma, Jana Odehnalová

Právo na spravedlivý proces je nepochybně jedním ze základních pilířů demokratických právních států. Základním posláním práva na spravedlivý proces je totiž zabezpečení potřebného procesněprávního standardu ochrany...

Zákon o právu shromažďovacím (č. 84/1990 Sb.). Praktický komentář (E-kniha)

Zákon o právu shromažďovacím (č. 84/1990 Sb.). Praktický komentář (E-kniha)

Kateřina Jamborová, Jan Potměšil

Praktický komentář k zákonu č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, od autorů Kateřiny Jamborové a Jana Potměšila vychází z aplikačních zkušeností autorů při poskytování poradenství obcím a Policii České republiky, a to...