Zákon o azylu. Komentář

Zákon o azylu. Komentář

Autor: Hana Lupačová, Miroslav Jurman, Věra Honusková, Pavel Molek, David Kosař


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 4. 2010Komentář se snaží nalézt odpovědi na veškeré podstatné výkladové otázky, které se dosud při aplikaci zákona vyskytly (resp. na důležité výkladové otázky, které by se podle autorů mohly vyskytnout v blízké budoucnosti), podrobně popisuje význam jeho jednotlivých ustanovení, jejich vnitřní provázanost a jejich souvislost s jinými právními předpisy. Jednotlivé interpretační závěry jsou opřeny o tuzemskou, komunitární, „štrasburskou“ i zahraniční rozhodovací praxi. Komentář se věnuje i institutu nepřijatelnosti a poskytuje čtenářům návod, jak s tímto institutem před Nejvyšším správním soudem nakládat.