Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Autor: Ladislav Trylč, Petr Petržílek


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 14. 8. 2019



Komentář zákona o obalech se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu. Text komentáře se věnuje také právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob a působnosti správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném a při využití odpadu z obalů, poplatkům, ochranným opatřením a přestupkům.
Účelem zákona o obalech je chránit životní prostředí, jeho text tak v dnešní době bojující se stále větším zahlcením odpady a souvisejícími problémy stále více nabývá na důležitosti.