10. 6. 2017
ID: 104915

10 otázek pro ... Danielu Kovářovou

Zdroj: Daniela Kovářová

Daniela Kovářová je advokátka specializující se na právo rodiny. Problematiku rodinného práva také přednáší, publikuje v odborném tisku. Je rovněž vyškolená mediátorka a zkušební komisařka pro advokátní a mediační zkoušky. Před pěti lety založila a do současné doby vede odborný časopis Rodinné listy, který na rodinu hledí multioborově. Pravidelně se vyjadřuje ke společenskému dění, mj. také proto, že má za sebou zkušenost ředitelky Justiční akademie, ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády. Vedle pracovních aktivit píše beletrii. V současnosti píše detektivky a romány o zločinu.

1. Co máte na své práci nejraději?
Různorodost. Baví mě změny a střídání prostředí a moje práce vylučuje monotónnost. A tak ráno jednám s klientem, naslouchám jeho steskům a společně hledáme ideální řešení. V poledne v tichu své kanceláře sedím u počítače a píšu článek nebo právní rozbor. V další části dne přejedu na opačný konec Prahy do rušné kavárny, kde mám pracovní jednání, anebo k soudu, kde vystupuji jako herec v divadelním představení. A to nemluvím o přednášení, v němž musím vnímat reakci publika a svůj výklad uzpůsobit atmosféře v učební místnosti a náladě posluchačů. A kombinace všech složek mé práce mě baví a nabíjí.

2. Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?
Jsem emotivní člověk s italskou krví, schopný se okamžitě nadchnout, naštvat nebo rozlítostnit, nicméně v oboru rodinného práva mě po třicetileté praxi něco překvapí jen výjimečně. Spíš mě mrzí, že se ve školách učíme některé předměty do značné hloubky, ale zapomínáme na vztahy a jejich důležitost pro život.

3. Je nějaký zákon, který byste nejraději zrušila?
Zrušila bych většinu zákonů. Lidé se stejně podle nich nechovají. Ponechala bych v platnosti několik technických norem (například dopravní značky, které zabraňují dopravním nehodám).

4. Čím byste byla, kdybyste nebyla právníkem?
Právníkem jsem jen náhodou, stát jsem se mohla čímkoliv jiným. Malířkou. Novinářkou. Profesionální manželkou. Herečkou. Spisovatelkou nebo učitelkou. Můj život by patrně vypadal jinak, ale já bych si s ním určitě poradila po svém.

5. Kdyby pro Vás peníze nebyly vůbec důležité, co byste dělala?

Peníze pro mě nijak zvlášť důležité nejsou. Vybírám si zajímavé aktivity, které mě něčím osloví. A čím jsem starší, tím méně jsem závislá na hmotných předmětech. Peníze pro mě mají význam jen v tom smyslu, abych se o ně příliš nemusela starat. Pro sebe samotnou moc peněz nepotřebuji a na značkové věci si vůbec nepotrpím.

6. Jaké jsou vaše silné stránky a jaké ty slabé?
Mou silnou stránkou je optimismus, kreativita a neustálá činorodost. Na druhé straně stojí netrpělivost, důvěřivost a neustálá chuť k jídlu.

7. Ideální dovolená?
Nejsem dovolenkový typ. Nerada odpočívám a nemám ráda slunce. Ideální relaxaci pro mě představuje dobrá knížka nebo dobrý film. Cestuji jen tehdy, je-li to nezbytně nutné. Nemám ráda překvapení a k životu naopak potřebuji místo s dobrým internetovým připojením, notebook a pravidelný přísun coly a kávy.

8. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměla ráda vůbec?
Milovala jsem sociologii a pak kriminalistiku a vůbec všechny předměty trestního práva. Naopak jsem nenáviděla historické a teoretické předměty. Vystudovala jsem právnickou fakultu v Brně a vzpomínám na řadu skvělých charismatických učitelů. Mým nejoblíbenějším předmětem na střední škole byla čeština, která zvláštním způsobem předznamenala můj další profesní vývoj. Celý život se totiž živím psaným a mluveným slovem.

9. Co byste vzkázala mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Právo má zvláštní kouzlo přitahovat k sobě aspiranty moci a peněz. Ale je to jen přelud. Právo si osobuje schopnosti ovládat, rozhodovat a nařizovat, jež je však v praxi velmi ošemetná a je otázkou, zda zájemci o tuto profesi budou uspokojeni. Každému bych doporučila měsíční praxi v místě, po němž touží, a otevřený rozhovor s představitelem této profese o kladech a záporech našeho povolání.

10. Kde se vidíte za 10 let?
Vidím křehkou stařenku, která skrz tlustá skla brýlí pozoruje stále zajímavý okolní svět, zaníceně se vyjadřuje ke všemu, co se kolem ní děje, a pokouší se svět kolem sebe popsat. Jestli se kromě jiných aktivit věnuje i právu, to je ještě ve hvězdách.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz