1. 7. 2019
ID: 109535

10 otázek pro ... Jana Dvořáka

Zdroj: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. působí jako vedoucí katedry občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako proděkan pro státní rigorózní zkoušky, habilitační a jmenovací řízení. S katedrálními kolegy je podepsán pod učebnicemi občanského práva, spolu s prof. J. Švestkou a prof. J. Fialou byl hlavním redaktorem šestisvazkového Komentáře k občanskému zákoníku (Wolters Kluwer).

1. Proč jste se stal učitelem právnické fakulty?
Důvody jsou velmi prozaické a nevědecké. Od prvního vstupu na fakultu jsem pojal přání v tak krásné Kotěrově budově pracovat. Zájem o vědu se dostavil později.

2. Jak si představujete ideálního učitele?
Ideální učitel má přednášku, jde domů a odpočívá. Druhý den se začne připravovat na příští přednášku; v rámci přípravy nastuduje literaturu učebnicovou, komentářovou, časopiseckou, přidá studium judikatury Nejvyššího soudu včetně nálezů Ústavního soudu, neopomene studium zahraničních právních úprav a jejich odraz v tamější právní praxi. Ujišťuji vás, že se to dá stačit jen tak tak, týden je někdy málo. A k tomu učitel musí být samozřejmě k dispozici studentům. O další administrativní zátěži ani nemluvím.

3. A jaký by měl být ideální student?
Co do přípravy na výuku stejně odpovědný jako učitel. Ale nedělám si iluze. I my jsme chodili do hospod.

4. V poslední době se hodně hovoří o učitelích v souvislosti se syndromem vyhoření...?
Vyhořelý se necítím, práce mě baví a studenti mě inspirují. Někdy mám však pocit zmaru; zejména v případech, kdy spolehlivě vím, že student určitý výklad slyšel opakovaně, a přesto se u zkoušky tváří, že věc, na kterou se ptám, v životě neslyšel.
 
5. Co byste dělal, kdybyste neučil?
Asi bych sedlačil. V pravém slova smyslu. Tam vidíte hned konkrétní výsledky své práce. Učitelství je běh na dlouhou trať.

6. Zažil jste v poslední době nějaké zklamání či neúspěch v práci?
Ano, nepodařilo se mi přesvědčit talentovaného studenta, aby se věnoval akademické práci. Dal přednost advokacii, i z finančních důvodů.

7. Proč občanské právo?
V době mého studia byla katedra občanského práva plná výrazných osobností. Prof. Knapp, prof. Knappová, prof. Švestka, prof. Češka, prof. Winterová. Velmi jsem si vážil nabídky vedoucího katedry prof. Češky, který mě přizval ke spolupráci.

8. Oblíbená kniha?
Často se vracím ke knize Mika Waltari Egypťan Sinuhet; vždy tam najdu něco aktuálního a přiléhavého i pro dnešní dobu.

9. Ideální prázdniny?
Nerad cestuji, nesnáším letiště a je mi líto prázdného času, který tento způsob cestování vyžaduje. Proto dovolená jen doma. Ale s potřebnou fyzickou zátěží.

10. Jakou hudbu rád posloucháte?
Operu, zejména Verdiho, kromě toho k mým oblíbeným patří i skupina Elán a Kabát.   

 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz