19. 9. 2014
ID: 95317

10 otázek pro... Márii Lokajovou

Zdroj: Mária Lokajová

eFocus

Mária Lokajová absolvovala Právnickou fakultu Karlovy Univerzity, titul LL.M získala na University of Cambridge. Působí v pražské pobočce advokátní kanceláře Squire Patton Boggs, kde se zaměřuje především na mezinárodní obchodní arbitráže, arbitráže mezi investory a státy anebo domácí soudní a rozhodčí spory. Její zkušenosti zahrnují přípravu hmotných a procesních podání v rozhodčích řízeních podle pravidel UNCITRAL a ICSID, a práci na právním posouzení možných nároků. Mária je spolupředsedkyní globálního fóra Young International Council for Commercial Arbitration (Young ICCA).

Deset slov o sobě?
Společenská, lehce idealistická, se smyslem pro spravedlnost a nenosící kostýmy.

Jiná země pro výkon právnického povolání?
Anglie. Číst britská soudní rozhodnutí je pro mě radost, protože se díky nim utvrzuji v přesvědčení, že právo má sloužit praktickým potřebám a svobodě lidí spíše než být prostředkem státní regulace jejich přirozeného chování.

Nevýhody vašeho povolání?
Nutnost obrnit se a připravit se na velice soutěživé a ne vždy upřímné a férové prostředí.

Nejemotivnější kauza?
Jednou jsem radila menší společnosti ve sporu s gigantem v situaci, kdy chování protistrany zahnalo klienta vysloveně do kouta.  Jeho situace neměla žádné optimistické řešení.  Člověk si pak konkrétně uvědomí limity právního řešení sporu, protože ne vždy můžeme garantovat úspěch proti tomu, kdo prosazuje silová řešení.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
První slyšení v mezinárodní arbitráži v Londýně.  Byla jsem ohromena úrovní přístupu rozhodčích, jejich zájmem o reálnou podstatu sporu a oproštěním se od formalistických řešení.  Musím dodat, že k mému dojmu přispěla i vynikající organizace slyšení, zejména výtečné sušenky.

Největší dosavadní úspěch?
Před rokem a půl jsem byla zvolena jedním ze tří předsedů mezinárodní arbitrážní organizace Young International Council for Commercial Arbitration.  Dává mi to možnost podílet se na rozšiřování metod mimosoudních řešení sporů a otevírat dveře mladým právníkům do oblasti rozhodčího řízení.  Má to význam zejména v těch částech světa, kde domácí soudnictví nemusí fungovat tak, jak by mělo. 

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Máma. V dětství se mnou seděla nad slohovými pracemi a pilovala se mnou přednesy na recitační soutěže.  Obojí se pak vlastně stalo mou profesí, protože jádro mé práce tvoří psaní žalob a podání a zastupování před soudy a rozhodčími tribunály. V čistě profesní rovině to byl jednoznačně můj seniornější kolega, partner v naší kanceláři Rosťa Pekař, který mi jednou ještě jako studentce zadal psát část podání v mezinárodní investiční arbitráži.  Jistě netušil, jak moc mě to ovlivní –díky tomu je hledání vytříbených a netradičních argumentů dnes mojí nejoblíbenější činností v rámci právní praxe. 

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Jakákoli regulace zasahující do běžného života a byznysu více, než je nutné.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Muži jsou často schopni rychleji rozlišit priority a učinit jasné rozhodnutí, u žen naopak převládá empatie, díky níž vnímají věci méně černobíle a více citlivě. 

Proč jste se rozhodla věnovat se právu? A co byste poradila lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Rozhodla jsem se pro právo zejména kvůli jeho praktičnosti a kontaktu s lidmi.  Také mě hodně bavilo argumentovat.  Budoucím právníkům bych určitě doporučila zahraniční zkušenost, nejlépe LLM studium na americké nebo britské škole.  Dá vám to docela jinou perspektivu o tom, jaké právo může a má být. Jinak určitě již v rámci studia je dobré zapojovat se do aktivit na fakultě, zejména moot courtů, protože ty vás naučí aplikovat právo a argumentovat na konkrétních případech.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz