25. 1. 2012
ID: 80213

10 otázek pro… Michaela Kohajdu

Zdroj: JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., je pedagogem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a advokátem. Specializuje se na finanční, daňové a bankovní právo. Na Právnické fakultě UK v současnosti vyučuje finanční a daňové právo. Ve své advokátní praxi se věnuje daňově-právní problematice, finančnímu a korporátnímu právu a právním vztahům souvisejícím s nemovitostmi. Mimo to je též členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Uskutečňuje i zahraniční výukovou a vědeckou činnost v oboru finančního práva, v poslední době například na právnických fakultách Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Rey Juan Carlos, The Hague University či Universite Paris Sud, taktéž se aktivně účastní odborných konferencí v České republice i v zahraničí.

 

Deset slov o sobě?
Soutěživý, zvídavý až zvědavý, spolehlivý, až moc zodpovědný, ješitný, náročný, někdy netolerantní a občas nesnesitelný. A po jedné nejlepší a nejhorší vlastnosti na sebe neprozradím.

Jiná země pro výkon advokacie?
Starověký Řím.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Asi mám zidealizovanou představu, ale velmi by mě lákalo stavět mosty, a to spíše projektovat, než vlastními silami stavět. Takže bych se stal projektantem mostů. Také mne vždy zajímala kartografie a mapy. Proto by další alternativou mohla být nějaká profese s tím související. Nic dalšího mě nenapadá, asi i proto, že jsem se svým současným povoláním spokojený.

Nevýhody vašeho povolání?
Nevýhody zná každý z nás. Jedná se o dlouhou dobu naplněnou prací, mnohem více, než je obvyklá pracovní doba. Přes týden můžeme jen těžko počítat s volnými večery či časem stráveným s blízkými. Výjimečně si v týdnu domlouvám nějaké sportování či jinou činnost na dřívější než dvacátou hodinu. Ale za největší negativum právnických profesí, zejména advokacie, považuji permanentní nutnost být ve střehu a s tím spojený a všudypřítomný stres. Velmi těžce se dá vypnout a nemyslet na lhůty, případy, blížící se jednání atd.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Když jsem měl jako koncipient na příkaz šéfové a kvůli zachování lhůty pár minut před půlnocí odfaxovat třicetistránkové podání na faxu, který nikdy za svou existenci nezvládl odeslat více jak sedm stran najednou. Nepovedlo se to.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Takových lidí bylo více a není zde bohužel dost prostoru uvést je všechny jmenovitě. Určitě ale uvedu jméno pana profesora Bakeše.

Nejméně přehledný předpis - a proč?
Spíš bych se musel zamyslet, který náš předpis považuji za opravdu přehledný, srozumitelný a jednoznačně interpretovatelný. A přemýšlel bych zřejmě velmi dlouho. Vzhledem k tomu, že se specializuji na finanční právo, za nejméně přehledný právní předpis v této oblasti považuji zákon o daních z příjmů, který je legislativně velmi komplikovaný, obsahově často rozporuplný a uživatelsky velmi nepřívětivý. A k tomu se samozřejmě přidávají jeho mnohé novelizace a navazující předpisy.
Na druhou stranu vím, jak je v současné době, kdy jsou vztahy ve společnosti velmi rozsáhle a podrobně regulovány, obtížné připravit kvalitní, stručnou a srozumitelnou právní normu. Sám jsem se podílel na přípravě právě nového zákona o daních z příjmů, který stále ještě není dokončen, a byly to dlouhé hodiny strávené diskuzí i nad drobnostmi. Naopak mě někdy velmi štvou argumenty některých lidí, kteří nám v komisi Legislativní rady vlády říkají, že něco nějak dosud bylo a vcelku to fungovalo, tak proč to měnit. Často cítím neochotu k podstatnější změně, která by mohla přinést značné zlepšení právní normy, právě proto, že by znamenala pro dotyčnou osobu či osoby práci navíc.

Žena/muž ve vaší profesi - co jde opačnému pohlaví lépe?
Nerad bych zobecňoval, ale myslím si, že ženy v právnických profesích jsou pečlivější, než jejich mužské protějšky. Často mají i vyšší ctižádostivost, myslím, že někdy právě proto, aby překonaly muže ve svém okolí. Naopak obvykle méně riskují než muži, což není vždy výhodou.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod?
Částečně tomu bylo kvůli pocitu nespravedlnosti, který jsem cítil v některých situacích v mém okolí, zejména ve věku, když jsem byl na střední škole. Uvědomoval jsem si, že aby člověk mohl věci kolem sebe ovlivnit nebo dokonce změnit, musí se dobře vyznat v tom, co může či naopak nesmí udělat, co může žádat, kam se obrátit. Dnes již si ale uvědomuji, že tento můj pohled byl poněkud zjednodušený.
Pokud by někdo v současnosti toužil po právnické profesi, poradil bych mu, ať jde nejprve na studentskou praxi v tom kterém oboru. Aby viděl, jak se věci ve skutečnosti mají, co která profese obnáší. Představy řady lidí o právnických profesích jsou zidealizované nebo zkreslené, domnívám se, že mnohdy díky televizním seriálům ze zámoří. Následně bych jej upozornil na velkou konkurenci v některých oblastech práva, jako třeba v advokacii, a také na nutnost neustále se vzdělávat a sledovat časté změny, a to po celý profesní život.

Jak si vyčistit hlavu?
Z vlastní zkušenosti mohu doporučit trek divočinou za polárním kruhem, a to nejlépe hluboko do noci. Příroda je pak neuvěřitelně působivá a člověk může v takové atmosféře úplně vypnout a užívat si ji.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz