20. 6. 2012
ID: 82467

Odborný seminář: Závazky v novém občanském zákoníku

Zdroj: shutterstock.com

eFocus

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - Centrum dalšího vzdělávání si Vás dovoluje pozvat na seminář, jehož cílem je seznámit všechny účastníky s novou úpravou závazků v novém občanském zákoníku.

     
Termín:   27. června 2012
     
Místo konání:   Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Tř. 17. listopadu 8
budova A – sál ROTUNDA (přízemí)
     
Přednášející:   JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. ,
katedra občanského práva a pracovního práva PF UP,
člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku
     
Obsah semináře:  
  • obecná část závazkového práva
  • závazky z právních jednání
  • náhrada škody
  • bezdůvodné obohacení
Cílová skupina:   Seminář je určen pro advokáty, exekutory, notáře, podnikové právníky a management obch. společností,
zaměstnance veřejné správy a další zájemce o tuto problematiku.
     
Program:    
     
 09:00 – 09:30   prezence
 09:30 – 11:00   seminář
 11:00 – 11:15   přestávka
 11:15 – 12:45   seminář
 12:45 – 13:15   přestávka
 13:15 – 14:45   seminář
 14:45 – 15:15   diskuze, závěr
     
Cena:   2 050,- Kč včetně 20% DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a materiály)
     
Platba:   účet KB 19-1096330227/0100, variabilní symbol 99710031
     
Uzávěrka přihlášek:   24. června 2012
     
Pokyny k přihlášení:   Daňový doklad bude účastníkům na požádání vydáván při prezenci.
Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, poplatek se nevrací.
Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
     
Přihláška k dispozici   >>> zde.
     
    Vyplněnou přihlášku spolu s kopií dokladu o platbě zasílejte na:
                                     e-mail:   michaela.kourilova@upol.cz
                                 fax:       +420 585 637 506
                                 adresa:  Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
                                               Centrum dalšího vzdělávání
                                               Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc
     
Kontakt:   Mgr. Michaela Kouřilová   tel: +420 585 637 502
Mgr. Irena Večerková      tel: +420 585 637 625
     

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz