20. 2. 2015
ID: 96962

10 otázek pro... Veroniku Křesťanovou

Zdroj: epravo.cz

eFocus

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., Právník roku 2014 v kategorii Právo duševního vlastnictví, působí od roku 2010 jako soudkyně Městského soudu v Praze v agendě autorské právo a ochrana osobnosti, od roku 2014 i v odvolací civilní agendě.

V letech 1992 až 2010 působila v advokacii, po celou tuto dobu spolupracovala s Advokátní kanceláří Kříž a Bělina. Od roku 1994 působí jako odborný asistent Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK v Praze. Na Univerzitě Karlově také vyučuje mediální právo. Před odchodem do justice byla rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a členem Arbitrážní komise Rady pro reklamu. Podílela se na přípravě autorského zákona a tiskového zákona, spolupracovala i tvorbě pasáže o licenci v novém občanském zákoníku. Je spoluautorkou komentáře k autorskému zákonu (Linde), jakož i k novému občanskému zákoníku v rozsahu licence (Wolters Kluwer) a na učebnice občanského práva v části týkající se autorského práva. Magisterské i postgraduální studium absolvovala na PF UK v Praze.


Jiná země pro výkon právnického povolání? 
Reálně Německo, jde o právo našemu blízké, dva semestry jsem tam i studovala, znám slušně řeč, ale snově podle vlivem kinematografie samozřejmě Spojené státy Americké.

Kdybyste se nevěnovala právu, čím byste byla?
Mým prvním dětským snem bylo dělat vrátnici, marně mi vymlouvali, že když tak, tak aspoň vrátnou.

Nevýhody vašeho povolání?
Teritoriální omezení právního řádu.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Kolegové by řekli, že den, kdy jsem tam nebyla… I porod dcery jsem si „naplánovala“ na sobotu.

Nejemotivnější kauza?
V agendě ochrany osobnosti, ale před soudem obecně, je jich celá řada. Silně mi například utkvěl v paměti spor dvou sourozenců v letech, který měl hluboké kořeny v dětství. Samo rozhodnutí vlastně nebylo pro žalobce důležité, ale projednání před soudem velmi.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti.
Nemám žádný „nej“, ale velmi poučná pro mě byla účast na přípravě zákonů. Překvapilo mě, jaký to může být někdy až iracionální boj, zahrnující podezírání ze skrytých úmyslů a spiknutí.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
S odstupem času moje máma. Byla přísná, ale spravedlivá. A důsledná. Takže (právně) předvídatelná.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Aktuálně určitě občanský zákoník, snad je to subjektivní přechodná záležitost. Osobně mi vyhovovaly lépe delší paragrafy v menším počtu.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Nemyslím, že by šlo generalizovat.

Proč jste se rozhodla věnovat se právu? A co byste poradila lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Nebyla jsem v maturitním ročníku nijak vyhraněná, práva jsem vnímala jako pokračování gymnázia a říkala si, že když mě později chytí medicína, můžu dělat právníka v nemocnici... A četla jsem v tu dobu Katovu píseň od Norman Mailera. Paradoxně jsem se pak trestnímu právu, které jsem v tu dobu považovala jako řada laiků za jediné právo, nikdy nevěnovala. Končila jsem fakultu začátkem devadesátých let, to byl pro absolventy ráj. Dnes bych si předem mnohem více kladla otázku, zda se po vysoké škole uplatním a zda není lepší méně teritoriálně omezený obor.

Jak si vyčistit hlavu?
Běháním nebo plaváním. A spánkem, pokud ho tedy „nečistota“ hlavy dovolí .


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz