14. 9. 2018
ID: 108135

Další významné interní povýšení v HAVEL & PARTNERS – Natalija Traurigová se posunula na pozici counsel

Zdroj: HAVEL & PARTNERS

Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS jmenovala svoji seniorní advokátku Nataliji Traurigovou do pozice counsel. Natalija působí v kanceláři již od roku 2007. Její kariérní postup je tak dalším dokladem dlouhodobé snahy o udržení schopných a pracovitých právníků, kteří se mohou dostat do vedení firmy a mít přímý vliv na její směřování zpravidla rychleji, než je tomu u konkurence.

Natalija Traurigová
Natalija se specializuje na obecné obchodní právo a právo obchodních společností, právní audity a právní due diligence, fúze a akvizice, nemovitostní právo, energetiku a přepravní právo. Zároveň koordinuje činnost ruské poradenské skupiny – je zodpovědná především za poskytování komplexních právních služeb rusky hovořící klientele, jakož i českým a zahraničním klientům při podpoře jejich vstupu na ruský trh nebo při podnikání v Rusku či dalších zemích Společenství nezávislých států. Těmto klientům radí při realizaci strategických investic, zakládání a  řízení společných podniků, při nastavení smluvních vtahů nebo řešení sporů.   

Před příchodem do HAVEL & PARTNERS pracovala sedm let v přední mezinárodní advokátní kanceláři Freshfields Bruckhaus Deringer a její nástupnické české advokátní kanceláři, kde se věnovala zejména právu obchodních společností, fúzím a akvizicím, energetickému právu a právu mezinárodní (zejména letecké) přepravy a zasílatelství. Ve své praxi se zabývala rovněž projektovým financování, například v rámci pilotního BOT projektu výstavby dálnice v ČR nebo v rámci projektu výstavby velkokapacitní papírny připravovaném paralelně pro ČR a Německo.

Pozice counsel

Counsel je po partnerské úrovni druhým nejvyšším manažerským stupněm organizační struktury HAVEL & PARTNERS. K jeho vytvoření došlo spolu s ekonomickým a personálním rozvojem firmy, kdy bylo třeba v některých oblastech rozšířit kompetence vedoucích advokátů.

Kromě Natalije Traurigové působí v současné době v HAVEL & PARTNERS na pozici counsel ještě Petra Sochorová, která vede tým specialistů v oblasti pracovního práva, Jiří Kmec, specialista na soudní, správní a rozhodčí řízení, insolvence, restrukturalizace a problematiku trestní odpovědnosti právnických osob (compliance), a  Richard Otevřel, vedoucí pracovní skupiny poskytující komplexní právní služby v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti.    


HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Florentinum, recepce A
Na Florenci 2116/15
110 00  Praha 1

Tel.:       +420 255 000 111
Fax:       +420 255 000 110

Právnická firma roku 2017


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz