6. 6. 2017
ID: 105983

Dvořák Hager & Partners v Praze posiluje nový advokát, v Bratislavě nový vedoucí advokát

Zdroj: Dvořák Hager & Partners

Od 1. června 2017 se advokátem advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners v Praze stává Jiří Mačát. Jiří spolupracuje s kanceláří od roku 2014 a v dubnu tohoto roku úspěšně složil advokátní zkoušku. Zároveň dochází k povýšení v bratislavské kanceláři, kde je do pozice vedoucího advokáta s účinností také od 1. června jmenován Tomáš Richter Urban.

Jiří Mačát

Jiří Mačát

Jiří se v praxi věnuje zejména oblasti práva investičních fondů a kapitálových trhů, právu obchodních společností, M&A, správnímu právu a litigacím. Podílel se mimo jiné na několika projektech vytvoření a přeměn fondových struktur.

Jiří absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

Tomáš Richter Urban

Tomáš Richter Urban


Tomáš se ve své praxi zaměřuje zejména na oblasti private equity, bankovnictví a financí, projektového financování, PPP a veřejných zakázek, obchodních smluv a M&A transakcí. Tomáš s naší kanceláří spolupracuje od roku 2016, přičemž dříve působil jako advokát v advokátní kanceláři Čechová & Partners. Předtím pracoval v advokátní kanceláři Clifford Chance a v advokátní kanceláři Balcar Polanský Eversheds. V rámci tzv. secondment působil také v koncernu Tyco International na pozici regional counsel pro východní Evropu.

Zakládající partner kanceláře Bernhard Hager v tomto ohledu uvedl: „Tomáš je podstatnou posilou našeho slovenského korporátního týmu a jeho nová role potvrzuje náš zájem i nadále rozvíjet naši praxi právě v oblasti korporátního práva.“

Tomáš Richter Urban absolvoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Taktéž absolvoval studium na School of Law, University of Limerick v Irsku a kurz United States Law and Dispute Resolution organizovaný John Marshall Law School v Chicagu.


Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8

Tel.:    +420 255 706 500
Fax:    +420 255 706 550
e-mail:    praha@dhplegal.com


Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska ul. 3/a
811 08 Bratislava
Slovensko

Tel:    +421 2 32 78 64 - 11
Fax:    +421 2 32 78 64 - 41
e-mail:    bratislava@dhplegal.com


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz