7. 11. 2018
ID: 108356

Hned čtyři nové posily v KLB Legal! Kdo je kdo?

Zdroj: KLB Legal

V KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář, se rozrůstáme.

Tým regulace kapitálového trhu má teď podstatně víc rukou k dílu.

Na koho se mohou naši klienti těšit?

  • právní expert se zkušenostmi ve velké advokacii & vynikající autor (David Reiterman),
  • právník s jedinečnou zkušeností burzovního makléře (David Hanel),
  • junior se schopnostmi seniora a školou vysoké soudní instance (Dominik Fries),
  • a v neposlední řadě bojovnice za práva klientů, jimž byla způsobena újma na zdraví (Monika Skalová).
DAVID REITERMAN
DAVID REITERMAN

Advokát. David sbíral zkušenosti v předních advokátních kancelářích – mezinárodních i českých – a investičních bankách.

Zaměřuje se na finanční služby, kapitálový trh a obchodní korporace. David též inspiruje coby přednášející a literát (spoluautor Základů soukromého práva – C.H.Beck a Praktického manuálu k ZOK – Wolters Kluwer, vyvíjeno jakou doplněk ASPI). David poskytuje týmu KLB Legal expertní poradenství na jednotlivých projektech jako nezávislý právní konzultant.

DAVID HANEL
DAVID HANEL

Advokátní koncipient. Kromě PF UK absolvoval také obor Bankovnictví na VŠE. David má za sebou 5 let zkušeností na oddělení Equity Trading v mezinárodní investiční bance.

Na přelomu let 2017/2018 působil krátce v consultingu pro oblast kapitálového trhu. K nám do KLB přišel David letos v dubnu. Jeho specializací je česká a evropská regulace finančních trhů + ochrana osobních údajů.

DOMINIK FRIES
DOMINIK FRIES

Advokátní koncipient. Absolvoval PF MU a návdavkem ještě Ekonomicko-správní fakultu MU & roční Erasmus pobyt na právnické fakultě britské Keele University.

Dominik má zkušenosti coby asistent soudce na prestižním soudu a právník v mezinárodní investiční bance. Do KLB Legal nastoupil letos a zaměřuje se u nás na právo kapitálového trhu a obchodní právo. Má rozsáhlé znalosti z oblasti procesního práva.

MONIKA SKALOVÁ
MONIKA SKALOVÁ

Advokátní koncipientka. Absolventka PF UK.

Monika zahájila svou kariéru v přední mezinárodní advokátní kanceláři. V KLB Legal působí od června 2016; v letošním roce se ze studentky úspěšně stala koncipientkou. Monika významně posiluje tým zdravotnického práva a odškodnění újmy na zdraví.Letenská 121/8, 
118 00 Praha 1

Tel.:     +420 604 494 364


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz