16. 2. 2017
ID: 105191

Martin Hrdlík z KPMG Legal jmenován Directorem

Zdroj: KPMG Legal

Vedoucí advokát KPMG Legal Martin Hrdlík se posouvá z pozice Counsel na pozici Director. V nové roli bude nadále zodpovídat za rozvoj týmu zkušených právníků a další posilování advokátní kanceláře na českém právním trhu.

Martin Hrdlík

Martin Hrdlík


Martin Hrdlík má více než dvanáctiletou advokátní praxi a v KPMG Legal působí prakticky od jejího vzniku. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Specializuje se především na korporátní právo, transakce a restrukturalizace, regulatorní problematiku a pracovní právo. Významné zkušenosti má také se soudním a rozhodčím řízením, včetně mezinárodních arbitráží. Pravidelně se věnuje přednáškové a publikační činnosti. Volný čas rád tráví se svou rodinou a sportem, zejména jízdou na koni.

Zdroj: Tisková zpráva


KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

Pobřežní 1a
186 00 Praha 8

Tel.: +420 222 123 111
Fax.: +420 222 123 100


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz