12. 2. 2020
ID: 110662

Obchodníci žalují MasterCard a VISA

Zdroj: LitFin

Více než 25 maloobchodních řetězců a obchodníků z České republiky a Slovenska se připojilo ke skupinové žalobě vedené proti společnostem MasterCard a VISA. Obchodníci žalují uvedené karetní společnosti za to, že v průběhu let 1992-2015 stanovovaly nepřiměřeně vysoké bankovní poplatky, tzv. MIF (multilateral interchange fees). Jejich celkový nárok se odhaduje cca ve výši 2,5 miliardy CZK+ úroky z prodlení.

Jako poplatek MIF se označuje takový poplatek, který je povinna hradit banka obchodníka přijímajícího platby kartou (acquirer) z každé provedené transakce, kterou u něj platební kartou realizoval zákazník, a to bance, která platební kartu vydala (issuer). Jelikož tyto poplatky byly příjmem bank, motivovaly je, aby platební karty vydávaly v co největším objemu. Výši poplatků avšak určovaly právě společnosti MasterCard a VISA a obchodníci, kterým tyto poplatky byly přeúčtovány, neměli možnost stanovenou výši MIF ovlivnit.

 Společnosti MasterCard a VISA byly pro podezření z porušování pravidel hospodářské soutěže opakovaně vyšetřovány Evropskou komisí v několika separátních řízeních. První rozhodnutí bylo ze strany Evropské komise vydáno proti společnosti MasterCard již dne 19. 12. 2007 a Evropská komise v něm mimo jiné konstatovala, že „V období od 22. května 1992 do 19. prosince 2007 jednaly společnosti MasterCard (MasterCard Incorporated, MasterCard International Incorporated a MasterCard Europe S.p.r.l.) v rozporu s článkem 81 Smlouvy o ES a v období od 1. ledna 1994 do 19. prosince 2007 v rozporu s článkem 53 Dohody o EHP tím, že stanovily minimální cenu, kterou jsou obchodníci povinni platit své zúčtovací bance za přijímání platebních karet v Evropském hospodářském prostoru prostřednictvím dispozitivních mezibankovních poplatků stanovených v EHP pro spotřebitelské kreditní a charge karty značky MasterCard a pro debetní karty značky MasterCard, nebo Maestro.“

Dle dostupných informací však byly nepřiměřené poplatky dále ze stran společností MasterCard a VISA účtovány až do 9. prosince 2015, kdy vešlo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, kterým byly poplatky zastropovány na výši 0,2 % hodnoty transakce při platbě debetní kartou a 0,3 % hodnoty transakce při platbě kreditní kartou.

Tímto byla způsobena škoda všem obchodníkům, kteří v období do prosince 2015 přijímaly platby prostřednictvím platebních karet značky VISA a MasterCard, neboť nepřiměřená výše poplatku MIF byla účtována právě samotným obchodníkům.

Společnost LitFin, která je specialistou na financování soudních sporů a zároveň jedinou společností poskytující tyto služby v rámci regionu střední a východní Evropy, spravuje a plně financuje skupinovou žalobu poškozených obchodníků proti karetním společnostem. K této žalobě se ke dnešnímu dni připojilo přes dvě desítky obchodníků, kteří patří mezi největší hráče na trhu v oblasti maloobchodu, hobby marketů, čerpacích stanic, hotelů, prodeje elektroniky a dalších.

Předmětná žaloba proti společnostem MasterCard a VISA, v rámci níž je do dnešního dne uplatňován nárok v celkové odhadované výši 2,5 miliardy CZK + úroky z prodlení, byla prostřednictvím společnosti LitFin v prosinci minulého roku podána k soudu v Bruselu (Belgie je sídlem společnosti MasterCard Europe), a to pomocí advokátní kanceláře Deprevernet, která se na právo hospodářské soutěže a soukromoprávní vymáhání nároků z jejího porušení specializuje.

První jednání ve věci bylo nařízeno na květen 2020. Právě do tohoto data lze dále rozšířit okruh žalobců, i pro další poškozené obchodníky tedy existuje možnost připojit se k vymáhání jejich nároků v rámci již podané hromadné žaloby. Zároveň obdobnou žalobu, která byla obchodníky podána ve Velké Británii, v současné době projednává tamní Supreme Court a odborná veřejnost očekává rozhodnutí ve prospěch obchodníků. Nároky poškozených v rámci Evropské unie tak postupně směřují k pozitivnímu výsledku jako v USA, kde poškození dosáhli odškodnění v celkové výši přesahující 6 miliard dolarů. 

Systém spolupráce se společností LitFin přináší poškozeným obchodníkům mimo jiné následující výhody:

 • Nulové náklady a eliminace finančního rizika
  • Skupinova žaloba je plně financována společností LitFin. To znamená, že veškeré náklady (soudní poplatky, náklady na znalecké posudky, odměna advokátní kanceláře), jsou hrazeny společností LitFin. Poškození obchodníci tak do celého procesu nevkládají žádné finanční prostředky.
    
 • Silnější vyjednávací pozice
  • Skutečnost, že se k žalobě připojilo již více než dvě desítky poškozených, připravuje žalobcům mnohem silnější počáteční vyjednávací pozici, než kdyby každý obchodník vymáhal svůj nárok samostatně. Díky tomu existuje reálná šance, že v kauze dojde namísto zdlouhavého a nákladného soudního sporu k uzavření mimosoudního vyrovnání.
    
 • Spolupráce se nejlepšími právními partnery
  • Společnost LitFin v rámci svých sporů spolupracuje pouze s nejlepšími advokátními kancelářemi a dalšími partnery, kteří jsou vždy odborníky v relevantním oboru.

S ohledem na skutečnost, že do prvního jednání (tedy do května 2020) mohou být k žalobě připojeni i další poškození, nabízí společnost LitFin všem obchodníkům, kteří v období mezi lety 1992-2015 přijímali platby prostřednictvím platebních karet MasterCard a VISA, aby svůj nárok za účtování nepřiměřeně vysokých poplatků MIF vymáhali společně s ostatními poškozenými v rámci již podané žaloby. Veškeré náklady spojené s uplatňováním nároku jsou v případě spolupráce navíc plně financovány společností LitFin.

Pro více informací navštivte webové stránky https://www.litfin.cz/karetni-poplatky nebo se obraťte na email společnosti info@litfin.cz.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz