16. 5. 2017
ID: 105896

Slavnostní křest komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

Zdroj: MT Legal

Dne 9. května 2017 proběhl v nových prostorách advokátní kanceláře MT Legal v Praze na Vinohradech slavnostní křest komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který v měsíci dubnu 2017 vydalo nakladatelství C. H. Beck. Křest proběhl za přímé účasti všech partnerů advokátní kanceláře a dalších pozvaných hostů, mezi nimiž byl i Mgr. Pavel Herman, poradce Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj, který se současně zhostil role kmotra nové publikace.

Široký autorský tým tvoří partneři a další právníci z advokátní kanceláře MT Legal s.r.o. Komentář zrcadlí společné know-how advokátní kanceláře a dlouholeté zkušenosti jednotlivých autorů jak z vlastní advokátní praxe, tak i z legislativního procesu v rámci zpracování předchozího i nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Komentář reflektuje současný výklad zákona, jak se dovytvářel v období po jeho přijetí a nezastavuje se před výkladovými problémy, k nimž v případě nejednoznačnosti uvádí pro lepší pochopení i určitou názorovou polemiku.

      
MT Legal   
      
Na fotografii partneři advokátní kanceláře MT Legal,
zleva: David Dvořák, Petr Novotný, Tomáš Machurek a Milan Šebesta.
       


MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2

Tel.:    +420 222 866 555
e-mail:    info@mt-legal.com

Jakubská 121/1
602 00 Brno 2

Tel.:    +420 542 210 351
e-mail:    info@mt-legal.com

Bukovanského 1345/30
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Tel.:    +420 596 629 503
e-mail:    info@mt-legal.com


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz