14. 1. 2019
ID: 108727

Tereza Chalupová a Ondřej Tejnský novými seniory v advokátní kanceláři bnt

Zdroj: bnt attorneys-at-law s.r.o.

Advokátní kancelář bnt attorneys-at-law se rozhodla rozšířit svůj seniorský tým. S účinností od 1. ledna 2019 byli na seniorskou pozici jmenováni současní advokáti - Tereza Chalupová (32) a Ondřej Tejnský (35). Advokáty se stali Jiří Kůra a Jakub Kasl.

Tereza Chalupová
Tereza Chalupová pracuje v pražské pobočce bnt již od roku 2011, kdy byla přijata jako studentka. V bnt pokračovala i po absolutoriu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako koncipientka a v roce 2015 se po složení advokátních zkoušek stala advokátkou. Tereza se od počátku své kariéry specializuje na nemovitostní a stavební právo včetně řešení sporů. K jejím kompetencím patří především právní poradenství zahraničním i domácím klientům na realitním trhu, a to jak na poli developmentu a investmentu, tak při nemovitostních transakcích. Tereza rovněž pravidelně přednáší a publikuje články týkající se právních aspektů českého nemovitostního trhu. Ve volném čase se věnuje hlavně sportu, ale ráda si najde čas i pro hru na příčnou flétnu a společenský tanec.

Ondřej Tejnský
Ondřej Tejnský je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a advokátní tým bnt posílil v roce 2013, kdy měl za sebou více než tříletou praxi v advokátní kanceláři BBH. Specializuje se na obchodní právo, právo obchodních korporací a pracovní právo. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti finančního práva, zejména pokud jde o řešení regulatorních otázek týkajících se investičních fondů a kolektivního investování, obchodníků s cennými papíry a platebních institucí. K jeho kompetencím patří i ochrana osobních údajů a compliance. Je autorem řady článků zejména z oblasti práva obchodních společností, finančního práva, pracovního práva a na tato témata rovněž příležitostně přednáší. Mimo kancelář se Ondřej nejvíce věnuje rodině, sportu a od loňského roku i péči o psí přírůstek – anglického buldoka.

Další personální změny se v bnt attorneys-at-law odehrály již v loňském roce, kdy se po dokončení koncipientury stali spolupracujícími advokáty Jiří Kůra a Jakub Kasl.  

Jiří Kůra
Jiří Kůra spolupracuje s bnt od dubna 2017, kdy měl za sebou několikaletou praxi v konkurenční mezinárodní advokátní kanceláři. Jako advokátní koncipient se soustředil zejména na poskytování právního poradenství klientům v oblasti life science & pharma. Dále se věnuje oblasti řešení sporů a regulatoriky. V průběhu studia absolvoval roční pobyt v zahraničí na University College Cork v Irsku.

Jakub Kasl
Jakub Kasl se stal členem nemovitostního týmu už během studia v roce 2015. Jako koncipient získal zkušenosti s komplexním právním poradenstvím pro domácí i mezinárodní klientelu na realitním trhu, mezi jeho současné kompetence přibyly fúze a akvizice v oblasti nemovitostí, smluvní právo a financování nemovitostních projektů.Slovanský dům (budova B/C)
Na příkopě 859/22
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 222 929 301
e-mail:  info.cz@bnt.eu


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz