11. 11. 2019
ID: 109900

Vybrané otázky správy společné věci a ukončení spoluvlastnictví z pohledu aktuální judikatury NS ČR

Zdroj: JČP Praha

Výbor Pražského sdružení JČP připravil v souladu se svým posláním a stanovami v II. pololetí 2019 pro své členy a širší právnickou veřejnost odborný seminář s aktuální právní problematikou, na který Vás srdečně zve. Seminář je zaměřen na aktuální otázky správy společné věci a ukončení spoluvlastnictví z pohledu judikatury NS ČR.

Datum akce:
10. 12. 2019, 9:00 - 14:00 hod.

Místo konání:
Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1,
č. dveří 38, přízemí

Pořadatel:
JČP Praha


Vybrané otázky správy společné věci a ukončení spoluvlastnictví z pohledu aktuální judikatury NS ČR


Přednášející:

Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR


Zaměření semináře:

Seminář je zaměřen na aktuální otázky správy společné věci a ukončení spoluvlastnictví z pohledu judikatury NS ČR s obsahem:

  • základní otázky správy společné věci (kategorizace, mechanismy rozhodování)
  • oddělení ze spoluvlastnictví
  • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (předpoklady a překážky zrušení, způsoby vypořádání, vypořádání spoluvlastnictví a dobré mravy, přiměřená náhrada)
  • odklad zrušení spoluvlastnictví
  • zrušení spoluvlastnictví a rozhodování o náhradě nákladů.

Diskuse a odpovědi na dotazy.


Přihlášku a podrobné informace naleznete >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz