15. 8. 2019
ID: 109816

Výročí sametové revoluce oslavíme projektem Advokáti proti totalitě

Zdroj: Česká advokátní komora

Česká advokátní komora připravuje při příležitosti 30. výročí Listopadové revoluce roku 1989 unikátní projekt, který představí vedle známějších jmen statečných advokátů v době nesvobody i méně známé osobnosti, jejichž jména byla v běhu dějin pozapomenuta, ale zaslouží si připomenutí, respekt a vzdání našeho holdu.

Projekt Advokáti proti totalitě chce na jedinečných životních osudech advokátů doložit, jak důležité jsou principy nezávislosti a důvěrnosti nejen pro advokacii jako profesi, ale i pro celou společnost. ČAK vzdá hold těm, kteří i za cenu vlastních nesnází bojovali proti totalitě, za právo a spravedlnost. A leckdy při obhajobě klienta neváhali přinést i oběť nejvyšší. Totalitou není myšlen pouze určitý politický systém, ale především způsob myšlení, který někteří používají dodnes. Je třeba neustálé kultivace etických principů pro práci advokátního stavu a zviditelňování pozitivních vzorů.

Konference

ČAK zve širokou odbornou veřejnost na odbornou konferenci Advokáti proti totalitě, která se bude konat 5. 11. 2019 od 9.30 do 15 hodin, a to ve velké porotní síni Vrchního soudu v Praze.

Konference bude věnovaná boji advokátů proti totalitním režimům a svou účast přislíbila řada špiček odborné právnické i historické veřejnosti.

Registrovat se na konferenci bude možné až do vyčerpání kapacity porotní síně Vrchního soudu od 2. září 2019.
Podrobné informace o registraci obdržíte v zářijových Newsech.

 

Kniha

Na konferenci proběhne současně křest knihy Petra Tomana a Ondřeje Šebesty knihy Advokáti proti totalitě. Ta bude završením dlouhodobého sběru příběhů o advokátech, kteří neustoupili z profesních a etických principů ani v těžkých dobách nesvobody. Publikace vychází z historických dokumentů, popisuje příběhy advokátů, z nichž někteří v boji s totalitou položili i svůj život.

 

Výstava

ČAK dále zve na interaktivní výstavu – Advokáti proti totalitě, a to přímo na místě revolučních událostí. Výstava bude slavnostně zahájena 5. listopadu 2019 v 18 hodin v Galerii 17. listopadu v sídle České advokátní komory, v Kaňkově paláci, Národní 16, Praze 1.

Na výstavních plochách budou shrnuty základní informace o představovaných advokátech, ve výstavních vitrínách budou shromážděny trojrozměrné artefakty z jejich životů.

Výstava bude veřejnosti zdarma přístupná od 6. listopadu 2019 minimálně do konce roku 2019.

 

Další související aktivity

Spolu se zahájením výstavy budou spuštěny webové stránky Advokáti proti totalitě, na kterých naleznete řadu dalších materiálů, jež nepojme výstava samotná. Webové stránky budou zpřístupněny i přímo návštěvníkům výstavy na interaktivní velkoplošné obrazovce, kde bude možné dohledat i řadu dalších zajímavostí.

 

Diskusní fórum

Na Den lidských práv – 10. prosince 2019 chystá ČAK diskusní fórum s tématikou lidských práv a svobod ve 21. století.

Bližší informace k této akci zveřejníme během podzimu.

 

A koho Vám projekt konkrétně představí?

JUDr. Kamill Ressler
advokát, obhájce K. H. Franka

JUDr. Jiří Křížek
advokát, odsouzen na 22 let v procesu s M. Horákovou

JUDr. Jaroslav Borkovec
advokátní koncipient, popraven 5. 11. 1949

JUDr. Rastislav Váhala
advokát, obhájce generála Heliodora Píky

JUDr. František Hejný
advokát, po únoru 1948 zatčen a odsouzen k několikaletému trestu, do advokacie se již nikdy nevrátil

JUDr. Dagmar Burešová
advokátka, politička, obhájkyně disidentů 70. a 80. let

JUDr. Otakar Motejl
advokát, obhájce disidentů 70. a 80. let

JUDr. Ján Čarnogurský
slovenský advokát, politik, obhájce disidentů 70. a 80. let

JUDr. Jiří Machourek
advokát, obhájce disidentů 70. a 80. let

JUDr. Milan Hulík
advokát, obhájce disidentů 70. a 80. let

 

Zdroj foto: Česká advokátní komora


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz